Przejdź do głównej treści

Złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r.)
  2. faktury zakupu oleju napędowego:
    • do wniosków składanych w lutym – faktury za okres od 1 sierpnia do 31 stycznia
    • do wniosków składanych w sierpniu – faktury za okres od 1 lutego do 31 lipca

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Inspektor ds. wymiaru podatków
Kierownik Referatu POL
Tel. 44 731 66 72
Pokój nr 6

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 10 marca 2006r. ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

Pliki do pobrania: