Przejdź do głównej treści

Kultura

W każdym sołectwie gminy funkcjonuje obecnie placówka kultury, podległa Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kleszczowie. Ta bogata baza pozwala organizować zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej w wolnym od nauki czasie (przede wszystkim podczas ferii zimowych i wakacji). W ciągu roku szkolnego uzdolnieni uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w kółkach zainteresowań (tanecznym, fotograficznym, teatralnym, filmowym, plastycznym), które funkcjonują w domach kultury w Kleszczowie i Łękińsku, oraz w uhonorowanej wieloma nagrodami Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Gminy Kleszczów.

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie jest organizatorem imprez rozrywkowych i lokalnych świąt (np. Dni Kleszczowa, Gminne Święto Plonów). Dysponuje placówkami w każdym z dziesięciu sołectw. Tak bogata baza pozwala organizować zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej w wolnym od nauki czasie (przede wszystkim podczas ferii zimowych i wakacji). W ciągu roku szkolnego uzdolnieni uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań (m.in. tanecznym, fotograficznym, recytatorsko-teatralnym i informatycznym). Domy kultury i świetlice umożliwiają organizację zajęć warsztatowych z rękodzieła artystycznego, są też miejscem spotkań lokalnych Klubów Seniora.

Do grona placówek kultury należy też Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie, wraz z filiami w Łękińsku i Żłobnicy. Dysponuje bogatym, stale urozmaicanym księgozbiorem, włącza się także w organizację zajęć edukacyjnych, głównie dla dzieci i młodzieży.

Kompleks SOLPARK, dysponujący salą audytoryjną na ponad 230 miejsc oraz dużymi, przestronnymi holami, od początku swojej działalności włącza się w organizację imprez koncertowych, okolicznościowych, a także wystaw i pokazów.

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie

ul. Główna 74 97-410 Kleszczów tel./fax (44) 731-32-30, (44) 731-35-63 e-mail: biuro@gok.kleszczow.pl www: www.gok.kleszczow.pl