Przejdź do głównej treści

Złożenie informacji na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

 1. informacja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem wypełniona na odpowiednim druku i podpisana przez upoważnioną osobę.
 2. informacja na podatek rolny wypełniona na odpowiednim druku i podpisana przez upoważnioną osobę.
 3. informacja na podatek leśny wypełniona na odpowiednim druku i podpisana przez upoważnioną osobę.
  Informacje powyższe na dany rok należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na wymiar i wysokość podatku.

Okoliczności te to między innymi:

 • nabycie lub zbycie nieruchomości lub jej części,
 • zbycie lub nabycie gruntów stanowiących gospodarstwo rolne lub cześć gospodarstwa rolnego,
 • zmiana udziałów lub części udziałów w nieruchomości lub gospodarstwie rolnym,
 • zmiana klasyfikacji gruntów,
 • oddanie budynku do użytku, (otrzymanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu),
 • zajęcie gruntów lub budynków lub ich części na prowadzenie działalności gospodarczej.

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Inspektor ds. wymiaru podatków lokalnych
Tel. 44 731 66 72
Pokój nr 6

Uwagi:

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od 1 lipca 2019r. wzory deklaracji i informacji podatkowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawa prawna:

Pliki do pobrania: