Przejdź do głównej treści

Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wymagane dokumenty:

  1. Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem wypełniona na odpowiednim druku i podpisana przez upoważnioną osobę (osobę wskazaną w KRS do reprezentowania podatnika lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji).
    Deklarację na dany rok należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu w terminie do 31 stycznia danego roku i uiścić zadeklarowany podatek w 12-stu równych ratach (zaokrąglonych do pełnych złotych) w terminach: za m-c I do 31-go stycznia, za m-ce od II do XII w terminie do 15-go każdego miesiąca.
    Jeżeli kwota podatku na dany rok nie przekracza kwoty 100,00zł podatek należy wpłacić w terminie pierwszej raty to jest do 31-go stycznia.

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Kierownik Referatu POL
Tel. 44 731 66 73
Pokój nr 8

Podstawa prawna:

Pliki do pobrania: