Przejdź do głównej treści

Złożenie deklaracji na podatek leśny od osób prawnych

Wymagane dokumenty:

  1. Deklaracja na podatek leśny wypełniona na odpowiednim druku i podpisana przez upoważnioną osobę (osobę wskazaną w KRS do reprezentowania podatnika lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji).
    Deklarację na dany rok należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu w terminie do 15 stycznia danego roku i uiścić zadeklarowany podatek w 12-stu równych ratach (zaokrąglonych do pełnych złotych) w terminach do 15-go każdego miesiąca.
    Jeżeli kwota podatku na dany rok nie przekracza kwoty 100,00zł podatek należy wpłacić w terminie pierwszej raty to jest do 15-go stycznia.
    Stawka podatku leśnego w roku 2019r. wynosi 20,90 zł za 1 ha lasu.

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Kierownik Ref. POL
Tel. 44 731 66 73
Pokój nr 8

Podstawa prawna:

Pliki do pobrania: