Przejdź do głównej treści

Wydanie zaświadczenia o treści żądanej w sprawie posiadanych gruntów lub o stanie zaległości podatkowych

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie zaświadczenia o treści żądanej złożony na druku według wzoru.
  2. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wymaganych przypadkach.

Opłaty:

Od wydanego zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa, jeżeli ustawa o opłacie skarbowej nie zwalnia z jej poboru lub wydanie zaświadczenie nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata w kwocie 21,00 zł jest pobierana zawsze przy wydawaniu zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

Opłata w kwocie 17,00 zł jest pobierana zawsze, gdy zaświadczenie pobierane jest na żądanie strony, bez wskazania celu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Inspektor ds. księgowości podatkowej
Tel. 44 731 66 72
Pokój nr 6

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 800)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044)

Pliki do pobrania: