AKTUALNOŚCI

[17.07.2014] Informacja o wypłacie stypendiów

Informujemy, że wypłata stypendiów za osiągnięcia sportowe oraz za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, rozpocznie się w poniedziałek 21.07.2014 od godziny 12.00 w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie.

[15.07.2014] Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (pokój nr 28) oraz na stronie internetowej BIP

[24.07.2014] Konkurs „Łódzkie ma pomysł!”

Konkurs „Łódzkie ma pomysł!” Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprosił mieszkańców województwa do udziału w konkursie „Łódzkie ma pomysł!”, organizowanego w ramach kampanii promującej region. Przedmiotem konkursu jest pomysł na najciekawsze inicjatywy społeczne i [...]

[23.07.2014] Trwa budowa gminnych mieszkań

Trwa budowa gminnych mieszkań Na osiedlu „Łuszczanowice” trwają prace, związane z budową dwóch wielorodzinnych budynków komunalnych. Wykonawcą tej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji jest konsorcjum utworzone przez dwie firmy – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe [...]

[22.07.2014] Obrona cywilna w gminie Kleszczów

OC Jak przebiegają prowadzone od początku tego roku prace nad formacjami obrony cywilnej w gminie Kleszczów? Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że poważne zagrożenia dla życia i zdrowia ludności występują nie tylko w czasie wojennych konfliktów. [...]

[22.07.2014] Czyżów – rozpoczyna się budowa ronda

Na 24 lipca zapowiedziany został początek prac przy budowie ronda w północnej części miejscowości Czyżów. Rondo, które jest częścią inwestycji drogowych prowadzonych w Czyżowie przez gminę Kleszczów, umożliwi bezpieczne włączanie się do ruchu na [...]

[21.07.2014] Projekt skierowany do nauczycieli i pracowników oświaty

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o projekcie „Nowe szanse na zatrudnienie”, realizowanym przez Business School w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” [...]

Kontakt

Urząd Gminy w Kleszczowie

ul. Główna 47
97-410 Kleszczów
Tel.: 44 731 31 10
Fax: 44 731 31 30

Godziny otwarcia

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 9.00-17.00
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-15.30