Przejdź do głównej treści

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Gminy Kleszczów

26 listopada 2014 w kategorii Aktualności, Rada Gminy, Urząd Gminy

Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim zwołał pierwszą sesję wybranej 16 listopada Rady Gminy Kleszczów na dzień 27 listopada, godz. 14.00. Sesja odbędzie się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Porządek sesji: Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. Złożenie ślubowania przez radnych. Wybór Przewodniczącego Rady: zgłaszanie kandydatów wybór komisji skrutacyjnej przeprowadzenie głosowania Przejęcie prowadzenia obrad […]

Czytaj dalej...

Konkurs ofert w sprawie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

19 listopada 2014 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie konkursu ofert w sprawie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kleszczów

Czytaj dalej...

Ważna informacja dla studentów

12 listopada 2014 w kategorii Aktualności, Edukacja

W dniu 30 listopada upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego dla studentów: za II semestr roku akademickiego 2013/2014 (studentom i roku studiów za cały rok). Warunki otrzymania stypendium motywacyjnego Do otrzymania stypendium motywacyjnego na każdy rok akademicki uprawnieni są niepracujący studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, którzy nie […]

Czytaj dalej...

GOK organizuje mikołajkowy konkurs plastyczny

24 listopada 2014 w kategorii Aktualności, Kultura

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprosił dzieci z gminnych przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym. Jego uczestnicy będą mogli przedstawiać na papierze w formacie A3 swoje wyobrażenie „Krainy św. Mikołaja”. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, wykonaną samodzielnie przy użyciu dowolnej płaskiej techniki plastycznej. Prace należy dostarczyć do świetlicy GOK w […]

Czytaj dalej...

Ekologiczny rajd barbórkowy – po raz dziewiąty w Kleszczowie

20 listopada 2014 w kategorii Aktualności, Ekologia

Szkolne Koło PTSM przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie we współpracy z Oddziałem Terenowym PTSM w Piotrkowie Trybunalskim to organizatorzy kolejnej, już dziewiątej edycji ekologicznego rajdu „Barbórka w Kleszczowie”. Udział mogą brać drużyny składające się z 6 uczniów szkół podstawowych lub gimnazjów pod opieką nauczyciela. Patronat nad tą imprezą objął wójt gminy Kleszczów. […]

Czytaj dalej...

Sprawdź swoją wiedzę o odnawialnych źródłach energii!

20 listopada 2014 w kategorii Aktualności, Ekologia

Gmina Kleszczów jest obecnie jednym z najjaśniejszych punktów na mapie Polski, pokazującej ilość czynnych instalacji, które wykorzystują odnawialne źródła energii (OZE). Mieszkańcy, którzy zdecydowali się skorzystać z gminnych dotacji i zainstalować takie urządzenia w swoich domach musieli zdobyć wcześniej nieco wiadomości na temat ich funkcjonowania. Teraz jest okazja, by zdobytą wiedzę sprawdzić w rywalizacji podczas […]

Czytaj dalej...

Zapisy na kompostowniki

20 listopada 2014 w kategorii Aktualności, Ekologia, Urząd Gminy

Informujemy, że także w nadchodzącym roku w budżecie gminy Kleszczów zostały zabezpieczone środki na zakup przydomowych kompostowników. Posiadanie kompostowników ułatwi mieszkańcom zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji. Pozwoli to jednocześnie w znacznym stopniu zmniejszyć ilość odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie gminy Kleszczów. Tak jak na początku bieżącego i w ubiegłym roku kompostowniki te zostaną […]

Czytaj dalej...