Przejdź do głównej treści

Przychodnia SALUS zbada kandydatów na kierowców

[12.07.2019] w kategorii: Zdrowie.

Gminna spółka „Kleszczowska Przychodnia Salus” rozpoczęła świadczenie nowego rodzaju usług. Są tu prowadzone badania kierowców i kandydatów na kierowców kat. A, A1, A2, AM, B, B1, B+E, T wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego. Orzeczenie to, w przypadku kandydatów na kierowców, jest niezbędne do wyrobienia tzw. nr PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).

Badania kierowców przeprowadzane będą przez lekarza posiadającego uprawnienie do tego typu badań specjalistycznych.

Kandydaci na kierowców powinni zabrać na badania: dowód osobisty lub paszport lub inny dokument tożsamości z nr PESEL, stare prawo jazdy (przy przedłużaniu terminu ważności), okulary lub soczewki w przypadku wady wzroku (badanie odbędzie się w szkłach korekcyjnych), aparat słuchowy w przypadku osób z wadami słuchu, w przypadku osób chorych na cukrzycę – zaświadczenie od diabetologa, w przypadku osób chorych na padaczkę – zaświadczenie od neurologa.

Badania można wykonywać w Kleszczowskiej Przychodni Salus po uprzedniej rejestracji, we wtorki od godziny 14.00 lub innym ustalonym indywidualnie terminie. Szczegółowe informacje można uzyskać w rejestracji przychodni (ul. Osiedlowa 2) w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz telefonicznie pod nr tel. 44 731 30 80; 44 731 30 15.