Przejdź do głównej treści

Informator telefoniczny

Referat / stanowisko Telefon
Punkt Obsługi Klienta / Centrala telefoniczna 44 731 31 10
Referat Organizacyjny (ORG)
Kierownik Referatu 44 731 31 35
Stanowisko ds. obsługi samorządu mieszkańców 44 731 66 27
Referat Inwestycji (IG)
Kierownik 44 731 31 23
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego 44 731 66 50
Stanowisko ds. energetyki 44 731 66 47
Stanowisko ds. inwestycji drogowych 44 731 66 48
Stanowisko ds. inwestycji (wodociągi, kanalizacja) 44 731 66 24
Stanowisko ds. inwestycji (gaz, telekomunikacja) 44 731 66 24
Zespół ds. zamówień publicznych (ZP)
Stanowisko ds. zamówień publicznych 44 731 66 15
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (POL)
Kierownik 44 731 66 73
Stanowisko ds. rozliczenia podatku VAT 44 731 66 18
Stanowisko ds. księgowości podatkowej 44 731 66 72
Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji (ZOKP)
Stanowisko ds. kultury, stypendiów i opieki nad dziećmi do lat 3 44 731 66 41
Stanowisko ds. zdrowia 44 731 66 41
Stanowisko ds. oświaty 44 731 66 45
Stanowisko ds. rozwoju gminy, obsługi inwestorów i współpracy zagranicznej 44 731 66 45
Redakcja „Informatora Kleszczowskiego” 44 731 31 22
Stanowisko ds. promocji 44 731 31 22
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Kierownik 44 731 31 26
Z-ca Kierownika, Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 44 731 66 16
Zespół spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego (OZK)
Stanowisko ds. OSP i działalności gospodarczej 44 731 66 74
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i sportu 44 731 66 74
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami (OŚG)
Kierownik 44 731 66 55
Stanowisko ds. dotacji do urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń 44 731 66 46
Stanowisko ds. dotacji do zakupu sadzonek i krzewów 44 731 66 32
Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony gruntów 44 731 66 31
Stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami 44 731 66 31
Stanowisko ds. gospodarki zasobami leśnymi i gruntami 44 731 66 32
Stanowisko ds. dotacji do zakupu sadzonek i krzewów 44 731 66 32
Referat Budżetu i Finansów (BF)
Kierownik 44 731 66 12
Kasa Urzędu Gminy 44 731 66 77
Referat Majątku Gminy (MG)
Kierownik 44 731 66 38
Stanowisko ds. gospodarki majątkiem gminy 44 731 66 40
Stanowisko ds. ewidencji mienia komunalnego 44 731 66 43
FILIA Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 44 731 66 76