Przejdź do głównej treści

Urząd Gminy

„Coraz lepsza obsługa klientów Urzędu Gminy” – to dewiza, która przyświeca władzom gminy Kleszczów. Poprawie jakości obsługi interesantów, z których większość stanowią mieszkańcy gminy, służą szkolenia pracowników UG. W 2004 roku Urząd Gminy podjął przygotowania do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001. W listopadzie 2005 r. Urząd uzyskał certyfikat systemu jakości, potwierdzający, że w zakresie realizacji zadań publicznych, świadczenia usług administracyjnych oraz projektowania inwestycji gminnych spełnia wymagania wspomnianej normy ISO. W celu poprawienia informacji dla mieszkańców gminy powstała kompletna infrastruktura teleinformatyczna w Urzędzie Gminy i zostały wdrożone systemy służące do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów. Umożliwia to mieszkańcom załatwianie części urzędowych spraw lub sprawdzenie stanu sprawy za pośrednictwem Internetu, bez potrzeby przyjeżdżania do Urzędu Gminy. W każdym domu kultury zainstalowano komputer z bezpłatnym dostępem do Internetu, aby ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw „na odległość”. W przekazywaniu mieszkańcom najważniejszych informacji urzędowych pośredniczy biuletyn „Informator Kleszczowski”. Częstotliwość jego wydawania zwiększyła się do dwóch wydań w miesiącu. Urząd Gminy jest organizatorem spotkań szkoleniowo-informacyjnych, które ułatwiają rolnikom i przedsiębiorcom staranie się o dopłaty z UE. Przygotowani pracownicy UG pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków. Gminni prawnicy służą mieszkańcom gminy poradami prawnymi. Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy w Urzędzie Gminy funkcjonuje także prowadzony przez Starostwo Powiatowe punkt, w którym mieszkańcy mogą rejestrować samochody.