Przejdź do głównej treści

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

[05.09.2019] w kategorii: Urząd Gminy.

Informujemy, że w dniu 02 września 2019 r. do Urzędu Gminy w Kleszczowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Czwartki lekkoatletyczne – runda wiosenna” złożona przez Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie.

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym, zamieszcza się ofertę Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego w Bełchatowie na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kleszczów;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie;
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.