Przejdź do głównej treści

Gminny konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

14 lipca 2015 w kategorii Aktualności, Kultura, Urząd Gminy

Urząd Gminy informuje, że w związku z podjętymi przygotowaniami do Gminnego Święta Plonów, które w tym roku odbędzie się 30 sierpnia w Łuszczanowicach, został ogłoszony konkurs na wieniec dożynkowy. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, organizacje zrzeszone zarejestrowane i niezarejestrowane (np. kluby seniora, rady sołeckie, grupy reprezentujące parafie itp.) z terenu gminy Kleszczów. Wieńce […]

Czytaj dalej...

Nowe wydanie „Informatora Kleszczowskiego”

14 lipca 2015 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Na gminnej stronie internetowej, w zakładce „Informator Kleszczowski” zostało zamieszczone najnowsze wydanie bezpłatnego biuletynu samorządowego „Informator Kleszczowski”. Do otwarcia pliku PDF jest potrzebny program obsługujący takie pliki (np. Adobe Reader lub Foxit Reader).

Czytaj dalej...

Komunalne odpady odbierze Eko-Region

13 lipca 2015 w kategorii Aktualności, Ekologia, Urząd Gminy

W przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kleszczów wybrana została firma, która od lat realizuje tę usługę, czyli Eko-Region Sp. z o.o. z Bełchatowa. Była zresztą jedynym oferentem, który przystąpił do przetargu. Cena jaką spółka zaoferowała za odbiór i zagospodarowywanie odpadów przez kolejny rok to 568.409,64 zł. Zadania objęte przetargiem obejmują […]

Czytaj dalej...

Wypłata stypendium motywacyjnego

11 lipca 2015 w kategorii Aktualności, Edukacja, Urząd Gminy

Wypłata przyznanych kwot stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych nastąpi w dniu 16 lipca 2015 roku na wskazane konta bankowe lub od godziny 11.00 w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości – dokumentu ze zdjęciem (legitymacji szkolnej, dowodu osobistego itp.).

Czytaj dalej...

Strategia Gminy Kleszczów 2030+ – zaproszenie na spotkanie warsztatowe

7 lipca 2015 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

W dniu 16 lipca br. o godz. 10 w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Kleszczów do 2030+ odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie spotkanie warsztatowe obejmujące dwa bloki tematyczne: rozwój społeczny oraz rozwój gospodarczo-przestrzenny. Efektem strategicznych prac będzie wskazanie mocnych i słabych stron naszej gminy oraz stojących przed nią szans i […]

Czytaj dalej...