Przejdź do głównej treści

Wyprawka, stypendium, zasiłek – informacja o formach pomocy dla uczniów z gminy Kleszczów

25 sierpnia 2015 w kategorii Aktualności, Edukacja, Urząd Gminy

Rządowy program „Wyprawka szkolna” oraz stypendia o charakterze socjalnym to te formy pomocy, na które mogą liczyć mniej zasobni finansowo rodzice, by odpowiednio przygotować dzieci do nowego roku szkolnego. Jeśli w ciągu roku szkolnego dojdzie do zdarzenia losowego, które przejściowo pogorszy sytuację materialną ucznia, można starać się w gminie o zasiłek szkolny. Szczegółowe zasady udzielania […]

Czytaj dalej...

Konsultacje do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty 2014-2020

19 sierpnia 2015 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” rozpoczęła prace związane z opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, w związku z czym prosimy mieszkańców naszego obszaru o zgłaszanie kierunków rozwoju, które staną się podstawą dalszej działalności. Zgromadzone informacje mają definiować stan faktyczny i posłużą do przeprowadzenia analizy SWOT, a w szczególności określenia słabych i silnych stron obszaru […]

Czytaj dalej...

Zapraszamy do uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia

18 sierpnia 2015 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

W związku z ogłoszonym w dniu 7 sierpnia 2015, otwartym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2015, zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i […]

Czytaj dalej...

Portal obywatel.gov.pl

17 sierpnia 2015 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

15 różnych kategorii tematycznych, związanych z załatwianiem różnych spraw urzędowych, zawiera uruchomiony niedawno portal www.obywatel.gov.pl. Zainteresowani mogą z pomocą smartfona, tabletu bądź laptopa uzyskać informacje dotyczące takich dziedzin, jak: „dokumenty i dane osobowe”, „kierowcy i pojazdy”, „wyjazd za granicę”, „śluby i rozwody”, „dzieci”, „edukacja”, „zgon”, „zaświadczenia i odpisy”, „nieruchomości i środowisko”, „zasiłki i pomoc finansowa”, […]

Czytaj dalej...

Nowe wydanie „Informatora Kleszczowskiego”

12 sierpnia 2015 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Na gminnej stronie internetowej, w zakładce „Informator Kleszczowski” zostało zamieszczone najnowsze wydanie bezpłatnego biuletynu samorządowego „Informator Kleszczowski”. Do otwarcia pliku PDF jest potrzebny program obsługujący takie pliki (np. Adobe Reader lub Foxit Reader).

Czytaj dalej...