Przejdź do głównej treści

Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert

4 marca 2016 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Wójt Gminy Kleszczów działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 r., poz. 1118 j.t. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIV/134/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy […]

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

4 marca 2016 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz aktywizacji i integracji osób w wieku emerytalnym w 2016 roku na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r, poz. 1118 z późn. zm.). Ogłoszenie wyników

Czytaj dalej...

Stypendia socjalne dla studentów – wnioski można składać do 30 marca

3 marca 2016 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Informujemy, że w roku akademickim 2015/2016 uprawnieni studenci mogą złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego jednocześnie na I i II semestr roku akademickiego 2015/2016. Wnioski są przyjmowane w Urzędzie Gminy do 30 marca. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy w kolejnych latach wnioski studentów o przyznanie stypendium socjalnego będą przyjmowane: do 10 listopada na […]

Czytaj dalej...

Ważne dla studentów zmiany zasad przyznawania stypendiów motywacyjnych

2 marca 2016 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Uchwała Nr X/86/2015 Rady Gminy Kleszczów z 16 czerwca 2015 r. wprowadziła kilka istotnych zmian w zasadach udzielania pomocy materialnej dla studentów, mających stałe miejsce zameldowania na terenie gminy Kleszczów. Jakie są największe zmiany w regulaminie, dotyczącym przyznawania studentom stypendiów motywacyjnych? Wielkość kwot przyznawanych stypendiów wzrosła o 30 proc. w stosunku do kwot stypendiów z […]

Czytaj dalej...

Nowe wydanie „Informatora Kleszczowskiego”

29 lutego 2016 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Na gminnej stronie internetowej, w zakładce „Informator Kleszczowski” zostało zamieszczone najnowsze wydanie bezpłatnego biuletynu samorządowego „Informator Kleszczowski”. Do otwarcia pliku PDF jest potrzebny program obsługujący takie pliki (np. Adobe Reader lub Foxit Reader)

Czytaj dalej...