Przejdź do głównej treści

Skorzystali z akcji „Szybki PIT”

21 kwietnia 2016 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Zamiast w bełchatowskim Urzędzie Skarbowym rozliczenie z ubiegłorocznych podatków można było złożyć w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. W środę 20 kwietnia w sali kleszczowskiego Urzędu Stanu Cywilnego dwoje pracowników Urzędu Skarbowego – Magdalena Wróbel oraz Mariusz Zyrka pomagało mieszkańcom gminy Kleszczów w składaniu prawidłowo wypełnionych deklaracji podatkowych. Laptop z dostępem do sieci internetowej umożliwiał składanie […]

Czytaj dalej...

Ważne dla osób składających wnioski o dotację do sadzonek

20 kwietnia 2016 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Informujemy właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kleszczów, że można starać się o dofinansowanie zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów. Osoba ubiegająca się o dotację ma obowiązek dokładnego zapoznania się z Regulaminem. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie rośliny, które zostaną zakupione i zasadzone po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy […]

Czytaj dalej...

Informacja o możliwowści zgłaszania pisemnych uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Turystyka i krajoznawstwo”

15 kwietnia 2016 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Żłobnica z siedzibą Żłobnica 32a złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Turystyka i krajoznawstwo”. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia […]

Czytaj dalej...

Nowe wydanie „Informatora Kleszczowskiego”

14 kwietnia 2016 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Na gminnej stronie internetowej, w zakładce „Informator Kleszczowski” zostało zamieszczone najnowsze wydanie bezpłatnego biuletynu samorządowego „Informator Kleszczowski”. Do otwarcia pliku PDF jest potrzebny program obsługujący takie pliki (np. Adobe Reader lub Foxit Reader)

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o publikacji wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy

13 kwietnia 2016 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Wójt Gminy Kleszczów na podstawie art.35 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy. Ul. Głównej 47 w 97-410 Kleszczów wywieszony został wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie geodezyjnym Żłobnica: – Żłobnica: ( nieruchomości oznaczone numerem: 147/2, 148/2, 145/4). Ogłoszenie

Czytaj dalej...