Przejdź do głównej treści

Informacja o wyniku I ustnego publicznego przetargu

24 marca 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Informacja o wyniku I ustnego publicznego przetargu

Czytaj dalej...

29 marca – wypłata gminnych stypendiów

23 marca 2017 w kategorii Aktualności, Edukacja, Urząd Gminy

Wraz z zakończeniem pierwszego semestru nauki uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uprawnieni do otrzymania gminnych stypendiów motywacyjnych, mogą szykować wnioski o przyznanie takich stypendiów, finansowanych z budżetu gminy Kleszczów. Do 28 lutego Urząd Gminy w Kleszczowie przyjął łącznie 450 wniosków. Zdecydowana większość (357) dotyczyła przyznania stypendium za wyniki w nauce. Kolejne 83 wnioski odnosiły […]

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert
 na realizację zadań publicznych w 2017 roku

15 marca 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Na konkurs ofert realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz aktywizacji
i integracji społecznej osób w wieku emerytalnym w 2017 roku poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, włączenie do kształcenia ustawicznego, działalności kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia wpłynęły dwie oferty: Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3 Fundacji […]

Czytaj dalej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

15 marca 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Wójt Gminy Kleszczów na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2016.2147. ze zm.), zawiadamia o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Łuszczanowice Kol. gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. Łódzkie. Wszelkie niezbędne informacje odnośnie wykazu nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów – […]

Czytaj dalej...

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

15 marca 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych: w dniu 24.03.2017 r. w godz. 8.00–12.00 – Kleszczów (Kleszczów Przedszkole 8-0109) – ul. Dojazdowa, ul. Główna od nr 69, ul. Szkolna w dniu 24.03.2017 r. w godz. […]

Czytaj dalej...