Przejdź do głównej treści

Nowe wydanie „Informatora Kleszczowskiego”

27 stycznia 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Na gminnej stronie internetowej, w zakładce „Informator Kleszczowski” zostało zamieszczone najnowsze wydanie bezpłatnego biuletynu samorządowego „Informator Kleszczowski”. Do otwarcia pliku PDF jest potrzebny program obsługujący takie pliki (np. Adobe Reader lub Foxit Reader)

Czytaj dalej...

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie

26 stycznia 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 23.01.2016r. z wodociągu Kleszczów (ujęcie Łękińsko i ujęcie Kol. Łuszczanowice) stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody z ujęcia Kol. Łuszczanowice – bakterie grupy coli w ilości 15 j.t.k w 100 ml wody. Natomiast w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych z punktu monitoringowego […]

Czytaj dalej...

Wybory uzupełniające do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

17 stycznia 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Marszałek Województwa Łódzkiego ogłosił rozpoczęcie procedury wybierania kandydatów, którzy w Łódzkiej Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego będą reprezentować organizacje pozarządowe. Zgłoszenie kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej, a następnie przesłanie jej wraz z rekomendacjami od co najmniej 10 organizacji pozarządowych z regionu łódzkiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Łódzka Wojewódzka Rada Działalności […]

Czytaj dalej...

Nowe wydanie „Informatora Kleszczowskiego”

13 stycznia 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Na gminnej stronie internetowej, w zakładce „Informator Kleszczowski” zostało zamieszczone najnowsze wydanie bezpłatnego biuletynu samorządowego „Informator Kleszczowski”. Do otwarcia pliku PDF jest potrzebny program obsługujący takie pliki (np. Adobe Reader lub Foxit Reader)

Czytaj dalej...

Gmina sprzedaje drewno – brzozę, sosnę i topolę

4 stycznia 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Do godz. 14.00 w dniu 9 stycznia w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczowie będą przyjmowane oferty osób, zainteresowanych zakupem drewna, pozyskanego z wycinki podczas rozbudowy drogi do Stefanowizny. Całkowita ilość drewna – 33,06 m3. Skład gatunkowy: brzoza brodawkowata (minimalna cena wywoławcza brutto za 1 m3 – 178,20 zł), sosna zwyczajna (cena 124,20 zł), topola […]

Czytaj dalej...