Przejdź do głównej treści

Nowe wydanie „Informatora Kleszczowskiego”

25 października 2016 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Na gminnej stronie internetowej, w zakładce „Informator Kleszczowski” zostało zamieszczone najnowsze wydanie bezpłatnego biuletynu samorządowego „Informator Kleszczowski”. Do otwarcia pliku PDF jest potrzebny program obsługujący takie pliki (np. Adobe Reader lub Foxit Reader)

Czytaj dalej...

Wsparcie na początek roku szkolnego

20 października 2016 w kategorii Aktualności, Pomoc społeczna, Urząd Gminy

Do 15 września w Urzędzie Gminy przyjmowane były wnioski o przyznanie uczniom z uboższych rodzin pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych. Uprawnione osoby złożyły w sumie 18 wniosków. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie i w dniu 26 września wydano decyzje, przyznające stypendia szkolne na ogólną kwotę 34.220 zł. Z kolei 17 października po rozpatrzeniu pięciu złożonych […]

Czytaj dalej...

Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

19 października 2016 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Wójt Gminy Kleszczów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. Termin konsultacji: 27 października do 8 listopada 2016 roku. Celem konsultacji jest poznanie opinii trzeciego sektora […]

Czytaj dalej...

Stypendia motywacyjne dla studentów – wnioski do 10 listopada

18 października 2016 w kategorii Aktualności, Edukacja, Urząd Gminy

Od roku akademickiego 2015/2016 nastąpiła zmiana uchwały, na podstawie której są przyznawane stypendia motywacyjne dla studentów. W wyniku podjęcia nowej uchwały nastąpiło kilka zmian w przyznawaniu stypendiów za osiągnięcie dobrych wyników w nauce lub zajęcie wysokich miejsc w zawodach sportowych lub artystycznych. Najistotniejsze zmiany, które zostały wprowadzone Uchwałą Nr X/86/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia […]

Czytaj dalej...

Wnioski o studenckie stypendium socjalne – do 10 listopada

17 października 2016 w kategorii Aktualności, Edukacja, Urząd Gminy

Do 10 listopada przyjmowane są w Urzędzie Gminy wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na I semestr roku akademickiego 2016/2017. Obecnie wniosek o stypendium socjalne na I semestr student składa do 10 listopada, a na II semestr – do 30 marca. Uprawnieni Do otrzymania stypendium socjalnego na każdy rok akademicki uprawnieni są niepracujący studenci szkół wyższych, […]

Czytaj dalej...