Przejdź do głównej treści

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

15 marca 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych: w dniu 24.03.2017 r. w godz. 8.00–12.00 – Kleszczów (Kleszczów Przedszkole 8-0109) – ul. Dojazdowa, ul. Główna od nr 69, ul. Szkolna w dniu 24.03.2017 r. w godz. […]

Czytaj dalej...

Nowe wydanie „Informatora Kleszczowskiego”

13 marca 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Na gminnej stronie internetowej, w zakładce „Informator Kleszczowski” zostało zamieszczone najnowsze wydanie bezpłatnego biuletynu samorządowego „Informator Kleszczowski”. Do otwarcia pliku PDF jest potrzebny program obsługujący takie pliki (np. Adobe Reader lub Foxit Reader).

Czytaj dalej...

Urząd Gminy przyjmuje studenckie wnioski o stypendia socjalne

9 marca 2017 w kategorii Aktualności, Edukacja, Urząd Gminy

Do 30 marca przyjmowane są w Urzędzie Gminy wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na II semestr roku akademickiego 2016/2017. Do otrzymania stypendium socjalnego na dany semestr roku akademickiego uprawnieni są niepracujący studenci szkół wyższych, którzy mają stałe miejsce zameldowania i zamieszkania na terenie Gminy Kleszczów i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Szczegółowe informacje o […]

Czytaj dalej...

Prezentacja „Zielonego Serca Kleszczowa” i dyskusja o koncepcji urbanistycznej

8 marca 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Na popołudniowe spotkanie, zorganizowane 28 lutego w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, poświęcone projektowi „Zielone Serce Kleszczowa”, przybyli urbaniści, reprezentujący spółkę GT Real Estate, którzy stworzyli koncepcję zagospodarowania terenów zielonych po południowej stronie SOLPARKU. Wśród zgromadzonych w sali mieszkańców byli zarówno przedstawiciele gminnego samorządu, jak i osoby zainteresowane bliższym poznaniem projektu. Zaproszenie na […]

Czytaj dalej...

Powołanie Komisji Konkursowej

6 marca 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Zarządzenie Nr 120.17.2017 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz aktywizacji i integracji społecznej osób w wieku emerytalnym w 2017 roku oraz z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr […]

Czytaj dalej...