Przejdź do głównej treści

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące Programu Rozwoju Gminy Kleszczów do 2020 roku

6 maja 2016 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

W związku z trwającymi pracami nad Programem Rozwoju Gminy Kleszczów na lata 2016-2020 zapraszamy mieszkańców do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści założeń przedstawionego projektu dokumentu do dn. 16.05.2016 r. Najważniejszym elementem Programu jest zestaw celów szczegółowych, które warunkować będą dalsze prace nad szczegółowym zaplanowaniem wymienionych w dokumencie propozycji przedsięwzięć. Złożone opinie będą miały wpływ na […]

Czytaj dalej...

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

29 kwietnia 2016 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 96 złożył wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Czwartki Lekkoatletyczne”. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni […]

Czytaj dalej...

Nowe wydanie „Informatora Kleszczowskiego”

29 kwietnia 2016 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Na gminnej stronie internetowej, w zakładce „Informator Kleszczowski” zostało zamieszczone najnowsze wydanie bezpłatnego biuletynu samorządowego „Informator Kleszczowski”. Do otwarcia pliku PDF jest potrzebny program obsługujący takie pliki (np. Adobe Reader lub Foxit Reader)

Czytaj dalej...

Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów

29 kwietnia 2016 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Wójt Gminy Kleszczów ogłasza kolejną edycję konkursu na najschludniejszą posesję gminy Kleszczów. Tak jak w poprzednich latach uczestnicy rywalizować mogą w dwóch kategoriach, zgłaszając do rywalizacji posesje siedliskowe oraz posesje w gospodarstwie rolnym. Nie będą przyjmowane zgłoszenia laureatów ośmiu wcześniejszych edycji gminnego konkursu. Ci mieszkańcy, którzy zgłaszali się, ale nie zostali nagrodzeni mogą próbować szczęścia […]

Czytaj dalej...

Odrzucenie oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – Czwartki Lekkoatletyczne

26 kwietnia 2016 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 96 złożył wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Czwartki Lekkoatletyczne”. W związku z wystąpieniem w kosztorysie oferty, niemożliwych do usunięcia błędów rachunkowych, oferta złożona przez w/w klub, ulega odrzuceniu. Odrzucenie oferty

Czytaj dalej...