Przejdź do głównej treści

Nowe wydanie „Informatora Kleszczowskiego”

25 lipca 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Na gminnej stronie internetowej, w zakładce „Informator Kleszczowski” zostało zamieszczone najnowsze wydanie bezpłatnego biuletynu samorządowego „Informator Kleszczowski”. Do otwarcia pliku PDF jest potrzebny program obsługujący takie pliki (np. Adobe Reader lub Foxit Reader).

Czytaj dalej...

Informacja o wyborze oferty na dzierżawę terenu podczas Dożynek Gminnych 2017

21 lipca 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

W wyniku dokonanej oceny ofert złożonych na dzierżawę terenu pod usługę gastronomiczno-handlową podczas imprezy plenerowej Dożynki Gminne 2017 w gminie Kleszczów w miejscowości Czyżów wybrana została oferta firmy: SOLPARK Kleszczów, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów. Oferta spełniła wymogi formalne oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wymaganych kryteriach.

Czytaj dalej...

Stypendia motywacyjne przyznane

14 lipca 2017 w kategorii Aktualności, Edukacja, Urząd Gminy

W dniu 11 lipca uczniom szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkującym i zameldowanym na terenie gminy Kleszczów, zostały przyznane stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w promowaniu gminy Kleszczów. Do kancelarii Urzędu Gminy w Kleszczowie wpłynęło 496 wniosków o przyznanie w/w stypendiów. Tylko 5 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie z powodu niespełnienia […]

Czytaj dalej...

Wójt Gminy Kleszczów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku

30 czerwca 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Do konkursu może przystąpić nauczyciel, który spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r .Nr 184 poz. 1436 z pózn. zm.): jest […]

Czytaj dalej...

Apel o bezpieczne wakacje

30 czerwca 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach! Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych…”
- z takim apelem do rodziców dzieci z terenów wiejskich w związku z rozpoczynającymi się wakacjami zwrócił się Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Adam Sekściński. Szeroki zakres informacji na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie znajduje się również 
w broszurach i innych opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej […]

Czytaj dalej...