Przejdź do głównej treści

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZŁOŻENIA UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

15 maja 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Żłobnica, Żłobnica 32a, 97-410 Kleszczów złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ruch to zdrowie” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu turystyki, rekreacji i sportu. Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 […]

Czytaj dalej...

Nowe wydanie „Informatora Kleszczowskiego”

12 maja 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Na gminnej stronie internetowej, w zakładce „Informator Kleszczowski” zostało zamieszczone najnowsze wydanie bezpłatnego biuletynu samorządowego „Informator Kleszczowski”. Do otwarcia pliku PDF jest potrzebny program obsługujący takie pliki (np. Adobe Reader lub Foxit Reader).

Czytaj dalej...

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż składników majątkowych użytkowanych przez Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. – autobusy

12 maja 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Wójt Gminy Kleszczów ogłasza drugi przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż składników majątkowych użytkowanych przez Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o. (autobusy). Ogłoszenie o przetargu Dokumentacja fotograficzna

Czytaj dalej...

Ogłoszenie w sprawie złożenia uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

10 maja 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny z siedzibą przy ul. Czaplinieckiej 96, 97-400 Bełchatów złożył w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE – runda wiosenna. Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. […]

Czytaj dalej...

Gminne dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt

9 maja 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Obowiązujący „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów na rok 2017” przewiduje możliwość udzielenia dofinansowania do zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt – psów oraz kotów. Dofinansowanie obejmuje 50 % kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt. Jak można uzyskać takie dofinansowanie i jak postępować po jego otrzymaniu? Właściciel lub opiekun zwierzęcia […]

Czytaj dalej...