Przejdź do głównej treści

13 października odbędą się wybory parlamentarne

[02.09.2019] w kategorii: Urząd Gminy.

Prezydent RP zarządził wybory posłów i senatorów do polskiego parlamentu na niedzielę 13 października. Podajemy najważniejsze daty w wyborczym harmonogramie:

  • do 3 września do godz. 24.00 – zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów,
  • do 13 września – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych,
  • do 22 września – powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców przez gminy,
  • do 28 września – zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,
  • od 28 września do 11 października do godz. 24.00 – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze,
  • do 3 października – podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów,
  • do 4 października – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
  • do 8 października – składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,
  • 11 października o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej,
  • 13 października godz. 7.00-21.00 – głosowanie.