Przejdź do głównej treści

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

11 stycznia 2019 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

W związku z treścią art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 poz.1234 z późn. zm.), który stanowi o obowiązku ogłaszania przez Gminę w wojewódzkim dzienniku urzędowym zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do […]

Czytaj dalej...

Harmonogramy odbioru odpadów z terenu gminy Kleszczów

9 stycznia 2019 w kategorii Aktualności, Ekologia, Urząd Gminy

W roku 2019 w miejscowościach gminy Kleszczów obowiązywać będą cztery różne harmonogramy odbioru odpadów z zamieszkałych posesji. Spółka Eko-Region, której gmina powierzyła obsługę mieszkańców w tym zakresie, każdy z harmonogramów (kalendarzy) zamieściła na swojej stronie internetowej. Kalendarz nr 19 odnosi się do miejscowości: Antoniówka, Biłgoraj, Czyżów, Dębina, Kamień, Kocielizna, Rogowiec i Żłobnica. Kalendarz nr 20 […]

Czytaj dalej...

Nowe wydanie „Informatora Kleszczowskiego”

9 stycznia 2019 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

W zakładce „Informator Kleszczowski” zostało zamieszczone najnowsze wydanie bezpłatnego biuletynu samorządowego. Do otwarcia pliku PDF jest potrzebny program obsługujący takie pliki (np. Adobe Reader lub Foxit Reader).

Czytaj dalej...

Wójt Gminy zaprasza Mieszkańców na zebrania konsultacyjne w sprawie zmiany granic Gminy Kleszczów

7 stycznia 2019 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Wójt Gminy zaprasza Mieszkańców na zebrania konsultacyjne w sprawie zmiany granic Gminy Kleszczów Wójt Gminy Kleszczów na podstawie art. 4b ust. 1 pkt. 2, art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.), §6 Uchwały Nr XLV/457/05 Rady Gminy Kleszczów z dnia […]

Czytaj dalej...

Konsultacje gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

31 grudnia 2018 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kleszczowie zaprosił wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, działające na terenie gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do udziału w konsultacjach projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów”. Projekt tego programu na rok 2019 jest udostępniany zainteresowanym we wspomnianym […]

Czytaj dalej...