Przejdź do głównej treści

Strategia Rozwoju Gminy Kleszczów do 2030+ – warsztaty 16.07.2015

16 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie odbyły się warsztaty w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Kleszczów do 2030+. Zgromadzonych mieszkańców, radnych, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu przywitała zastępca wójta gminy Kleszczów – Joanna Guc. Przekazała głos ekspertom w zakresie planowania strategicznego, reprezentującym firmę Lider Projekt – Krzysztofowi Rosenkiewiczowi oraz Janowi Łagodzie.

Główny moderator spotkania K. Rosenkiewicz przedstawił diagnozę strategiczną, która zawierała analizę demograficzną, społeczną, finansową i gospodarczą gminy Kleszczów. Odniósł się też do sytuacji gmin powiatu bełchatowskiego oraz innych gmin, znajdujących się na terenie powiatów graniczących z gminą Kleszczów.

Następnie przedstawiciel firmy Lider Projekt przeprowadził z uczestnikami spotkania analizę słabych oraz mocnych stron, jak również szans i zagrożeń dla gminy Kleszczów.

Uczestnicy dyskusji odnieśli się do – ich zdaniem – najważniejszych zagadnień dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Mówili też o przewidywanym ich wpływie na jakość życia lokalnej wspólnoty.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia relacji z warsztatów strategicznych i zapoznania się z diagnozą społeczno-gospodarczą oraz benchmarkingową oceną obecnej sytuacji gminy Kleszczów. Zapraszamy do dzielenia się swoimi uwagami.

Adres e-mail: katarzynak@kleszczow.pl, michalsz@kleszczow.pl, tel. 44 731 31 10 w. 151