Przejdź do głównej treści

Strategia Rozwoju Gminy Kleszczów na lata 2016-2030

Opracowanie strategii rozwoju gminy Kleszczów na lata 2016-2030 jest jednym z priorytetów obecnej kadencji władz samorządowych gminy Kleszczów. Przygotowania do tego ważnego zadania rozpoczęły się w grudniu 2014 roku, kiedy to Rada Gminy Kleszczów przyjęła odpowiednią uchwałę w tej sprawie. Strategia rozwoju gminy jest szansą na kontynuowanie długofalowej wizji rozwoju gminy. Dokument ten pozwala w możliwie najlepszy sposób i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy. Dobrze przygotowana strategia pozwala też przewidywać nadchodzące zagrożenia i problemy. Posiadanie opracowanej strategii rozwoju zwiększa wiarygodność gminy wobec partnerów zewnętrznych. Jednocześnie przygotowuje lokalną społeczność do nadchodzących zmian.

Podmiotem koordynującym prace nad strategią dla gminy Kleszczów jest firma Lider Projekt z Poznania, która posiada długoletnie doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych dla samorządów. Firma przygotowywała dokumenty strategiczne dla największych miast w Polsce m. in. dla Poznania, Kielc, Rzeszowa, Torunia, Białegostoku, Legnicy, Zielonej Góry, Opola, jak również dla obszarów funkcjonalnych, w tym m. in. dla Aglomeracji Leszczyńskiej, Aglomeracji Konińskiej, Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Lider Projekt przygotowywał także koncepcję strategii dla gmin obszaru funkcjonalnego Miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego.

Zarządzeniem z dnia 15 stycznia 2015 roku, Wójt Gminy Kleszczów powołał zespół sterujący do spraw opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kleszczów na lata 2016-2030. W skład zespołu zostali powołani:

  1. Kazimierz Hudzik – nadzorujący wykonanie zarządzenia Wójta Gminy Kleszczów
  2. Mariola Krasińska – koordynator zespołu sterującego
  3. Michał Szatan – przewodniczący zespołu
  4. Katarzyna Kmiecik – sekretarz zespołu
  5. Joanna Guc
  6. Maria Cłapka
  7. Robert Olewiński
  8. Marcin Bębnowski

Osobami do kontaktu w sprawach dotyczących opracowania strategii są Katarzyna Kmiecik, e-mail: katarzynak@kleszczow.pl, i Michał Szatan, e:mail: michalsz@kleszczow.pl. Telefon kontaktowy do zespołu sterującego: 44 731-31-10 wew. 151.

Uchwała Rady Gminy Nr XXV/224/2016 w sprawie Długookresowej Strategii Rozwoju Gminy Kleszczów 2016 – 2030+