Przejdź do głównej treści

Skąd brać pieniądze na rozwój innowacji w firmach

[08.08.2019] w kategorii: Przedsiębiorczość.

Bezpłatne spotkanie informacyjne „Innowacyjna firma – wsparcie dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich” odbędzie się 12 sierpnia (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 17, I piętro.

Program spotkania obejmuje takie tematy: – Omówienie zakresu naboru wniosków w ramach Poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w szczególności z obszaru: wydatków kwalifikowalnych; oceny formalnej i merytorycznej; zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie; przykładów dobrych praktyk; – Źródła informacji o Funduszach Europejskich; – Konsultacje indywidualne.

Spotkanie zostało zaplanowane w godz. 10:00-12:00. Kontakt z organizatorem: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie, ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów, tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63, e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl.