Przejdź do głównej treści

Powiatowy Urząd Pracy aktywizuje bezrobotnych

[10.07.2019] w kategorii: Przedsiębiorczość.

Do 15 lipca Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie przyjmuje wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Pieniądze przeznaczone na tę formę aktywizacji pochodzą z trzech różnych źródeł i są przeznaczone dla różnych grup uprawnionych. O środki z Regionalnego Programu Operacyjnego mogą starać się osoby bezrobotne powyżej 30. roku życia. Z kolei bezrobotni w wieku do 30. roku życia mogą sięgnąć po pieniądze z programu PO WER. Trzecim źródłem dofinansowania osób bezrobotnych, które mają pomysł na działalność gospodarczą, a chciałyby ją uruchomić przy wsparciu z dotacji, jest Fundusz Pracy. Maksymalna wysokość jednorazowej dotacji w każdym z tych trzech naborów wynosi 23 tys. zł.

Taką samą wartość ustalono w PUP Bełchatów również dla dotacji, przeznaczonych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Pieniądze na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy. Wnioski również można składać do 15 lipca.

Pomocne formularze zainteresowani znajdą w zakładce „Pliki do pobrania”. Po dodatkowe informacje można telefonować na nr tel. 44/ 63- 40-70.

Warto wiedzieć, że kolejny nabór wniosków będzie uruchomiony w dniach 1-15 sierpnia. O tym, jakie formy aktywizacji prowadzone są aktualnie przez PUP w Bełchatowie, informuje strona http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html.