Przejdź do głównej treści

Od kwietnia Poradnia Życia Rodzinnego i grupa wsparcia będą działać w nowej lokalizacji

31 marca 2017 w kategorii Aktualności, Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie poinformował o zmianie miejsca, w którym funkcjonuje Poradnia Życia Rodzinnego oraz odbywają się spotkania indywidualne i grupowe w ramach grupy wsparcia. Osoby poszukujące porad psychologa bądź pedagoga terapeuty powinny zgłaszać się przy ul. Ogrodowej 26 (siedziba Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”) – wejście od strony zachodniej. Dni i godziny funkcjonowania […]

Czytaj dalej...

Pomogą w przypadku uzależnień i przemocy w rodzinie

21 lutego 2017 w kategorii Aktualności, Pomoc społeczna

W ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie mieszkańcy powiatu korzystać mogą ze wsparcia specjalistów: psychologów, specjalisty do spraw profilaktyki uzależnień, a także specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Takie fachowe wsparcie może pomóc np. w zażegnaniu kryzysu w rodzinie czy w znalezieniu sensownej pomocy dla członka rodziny uzależnionego od alkoholu, środków odurzających […]

Czytaj dalej...

Ponad 3 mln zł odebrali mieszkańcy z programu „Rodzina 500+”

3 lutego 2017 w kategorii Aktualności, Pomoc społeczna

Minęło już 10 miesięcy od chwili, kiedy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie zaczął przyjmować pierwsze wnioski o wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500+”. W okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 2016 r. GOPS przyjął łącznie 596 „unikatowych” czyli niepowtarzających się wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Ponad 16 proc. wniosków (dokładnie 96) przesłano […]

Czytaj dalej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje

10 stycznia 2017 w kategorii Aktualności, Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że we wtorki pracuje w godz. 7.30-17.00. Poradnia Życia Rodzinnego… … z powodu remontu ośrodka zdrowia będzie czasowo funkcjonować w sali szkoleń ARR „Arreks” S.A. (najniższa kondygnacja budynku przy ul. Głównej 122). Porad udziela pedagog terapeuta w poniedziałki w godz. 13.30-17.30. Celem Poradni Życia Rodzinnego jest wsparcie w […]

Czytaj dalej...

Wsparcie na początek roku szkolnego

20 października 2016 w kategorii Aktualności, Pomoc społeczna, Urząd Gminy

Do 15 września w Urzędzie Gminy przyjmowane były wnioski o przyznanie uczniom z uboższych rodzin pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych. Uprawnione osoby złożyły w sumie 18 wniosków. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie i w dniu 26 września wydano decyzje, przyznające stypendia szkolne na ogólną kwotę 34.220 zł. Z kolei 17 października po rozpatrzeniu pięciu złożonych […]

Czytaj dalej...