Przejdź do głównej treści

Pomogą w przypadku uzależnień i przemocy w rodzinie

21 lutego 2017 w kategorii Aktualności, Pomoc społeczna

W ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie mieszkańcy powiatu korzystać mogą ze wsparcia specjalistów: psychologów, specjalisty do spraw profilaktyki uzależnień, a także specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Takie fachowe wsparcie może pomóc np. w zażegnaniu kryzysu w rodzinie czy w znalezieniu sensownej pomocy dla członka rodziny uzależnionego od alkoholu, środków odurzających […]

Czytaj dalej...

Ponad 3 mln zł odebrali mieszkańcy z programu „Rodzina 500+”

3 lutego 2017 w kategorii Aktualności, Pomoc społeczna

Minęło już 10 miesięcy od chwili, kiedy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie zaczął przyjmować pierwsze wnioski o wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500+”. W okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 2016 r. GOPS przyjął łącznie 596 „unikatowych” czyli niepowtarzających się wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Ponad 16 proc. wniosków (dokładnie 96) przesłano […]

Czytaj dalej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje

10 stycznia 2017 w kategorii Aktualności, Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że we wtorki pracuje w godz. 7.30-17.00. Poradnia Życia Rodzinnego… … z powodu remontu ośrodka zdrowia będzie czasowo funkcjonować w sali szkoleń ARR „Arreks” S.A. (najniższa kondygnacja budynku przy ul. Głównej 122). Porad udziela pedagog terapeuta w poniedziałki w godz. 13.30-17.30. Celem Poradni Życia Rodzinnego jest wsparcie w […]

Czytaj dalej...

Wsparcie na początek roku szkolnego

20 października 2016 w kategorii Aktualności, Pomoc społeczna, Urząd Gminy

Do 15 września w Urzędzie Gminy przyjmowane były wnioski o przyznanie uczniom z uboższych rodzin pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych. Uprawnione osoby złożyły w sumie 18 wniosków. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie i w dniu 26 września wydano decyzje, przyznające stypendia szkolne na ogólną kwotę 34.220 zł. Z kolei 17 października po rozpatrzeniu pięciu złożonych […]

Czytaj dalej...

Otwarte dni, otwarte zajęcia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

30 września 2016 w kategorii Pomoc społeczna

Od 3 do 7 października Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, mieszcząca się przy ul. Czaplinieckiej 96 w Bełchatowie zaprasza zainteresowanych na dni otwarte. Przebiegać one będą pod hasłem „Rozwój ruchowy drogą do sukcesów szkolnych”. Program przygotowanych zajęć ma przybliżyć dzieciom i rodzicom zagadnienia takie jak: leworęczność, dysleksja, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia rozwijające motorykę małą, percepcję słuchową i wzrokową. Dzieci […]

Czytaj dalej...