Przejdź do głównej treści

Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

19 października 2016 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Wójt Gminy Kleszczów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. Termin konsultacji: 27 października do 8 listopada 2016 roku. Celem konsultacji jest poznanie opinii trzeciego sektora […]

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o naborze na rzeczoznawców

19 października 2016 w kategorii Aktualności, Rolnictwo

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie Wójt Gminy Kleszczów informuje, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz.1161) przyjmowane są wnioski kandydatów do pełnienia funkcji rzeczoznawcy do […]

Czytaj dalej...

Stypendia motywacyjne dla studentów – wnioski do 10 listopada

18 października 2016 w kategorii Aktualności, Edukacja, Urząd Gminy

Od roku akademickiego 2015/2016 nastąpiła zmiana uchwały, na podstawie której są przyznawane stypendia motywacyjne dla studentów. W wyniku podjęcia nowej uchwały nastąpiło kilka zmian w przyznawaniu stypendiów za osiągnięcie dobrych wyników w nauce lub zajęcie wysokich miejsc w zawodach sportowych lub artystycznych. Najistotniejsze zmiany, które zostały wprowadzone Uchwałą Nr X/86/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia […]

Czytaj dalej...

Pieniądze na przetwarzanie i handel produktami rolnymi

18 października 2016 w kategorii Aktualności, Rolnictwo

Do 28 października ARiMR prowadzi nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Program jest przeznaczony dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Aby otrzymać pomoc konieczne jest założenie działalności gospodarczej przetwarzającej produkty rolne. Warunkiem przystąpienia do programu będzie zarejestrowanie działalności przetwórczej, […]

Czytaj dalej...

Wnioski o studenckie stypendium socjalne – do 10 listopada

17 października 2016 w kategorii Aktualności, Edukacja, Urząd Gminy

Do 10 listopada przyjmowane są w Urzędzie Gminy wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na I semestr roku akademickiego 2016/2017. Obecnie wniosek o stypendium socjalne na I semestr student składa do 10 listopada, a na II semestr – do 30 marca. Uprawnieni Do otrzymania stypendium socjalnego na każdy rok akademicki uprawnieni są niepracujący studenci szkół wyższych, […]

Czytaj dalej...