Przejdź do głównej treści

Dzień Babci i Dziadka

Są jeszcze pieniądze na aktywizację zawodową

23 października 2017 w kategorii Aktualności, Przedsiębiorczość

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie są jeszcze pieniądze na aktywizację zawodową bezrobotnych. Można jeszcze składać wnioski na: zorganizowanie stażu, refundację części kosztów wynagrodzenia, nagród i składek w ramach prac interwencyjnych, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia, dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenie wskazane pod potrzeby […]

Czytaj dalej...

Dzień Otwarty w komendzie policji w Bełchatowie

20 października 2017 w kategorii Aktualności

5 listopada od godz. 9.00 można będzie uczestniczyć w Dniu Otwartym Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Do odwiedzenia placówki zachęcane są przede wszystkim osoby zainteresowane służbą w szeregach policji. Dowiedzą się nie tylko o zasadach i procedurach związanych z rekrutacją. Będą mogły spotkać się z psychologiem, a jeśli przywiozą z sobą obuwie sportowe – sprawdzić […]

Czytaj dalej...

GOK ogłosił mikołajkowy konkurs plastyczny

20 października 2017 w kategorii Aktualności, Kultura

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza dzieci zamieszkałe na terenie gminy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Fabryka św. Mikołaja”. Uczestnicy (dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych) powinni przygotować konkursowe prace przy użyciu dowolnej techniki płaskiej (farby, kredki świecowe, ołówkowe, pastele, ołówek, węgiel, tusz, wydzieranka itp.). Prace z użyciem elementów gotowych bądź wypukłych […]

Czytaj dalej...

Wnioski o studenckie stypendia motywacyjne – do 10 listopada

20 października 2017 w kategorii Aktualności, Edukacja, Urząd Gminy

Do 10 listopada są przyjmowane w Urzędzie Gminy wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego za rok akademicki 2016/2017. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki: nie ukończyli 26 roku życia, posiadają stałe miejsce zameldowania na terenie gminy Kleszczów od co najmniej 1 roku, nie uzyskują stałych dochodów na podstawie umowy o […]

Czytaj dalej...

Gminny Klub HDK – edukujące prelekcje i kolejna akcja

19 października 2017 w kategorii Aktualności

Z inicjatywy Gminnego Klubu HDK PCK oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w poniedziałek 23 października w auli SOLPARKU odbędą się dwie prelekcje. Pierwsza dotycząca profilaktyki raka piersi, rozpocznie się o godzinie 10:30 i przeprowadzona zostanie przez Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki”. Pokazy i ćwiczenia na specjalistycznych fantomach pozwolą nauczyć uczestniczki samodzielnego badania stanu swoich piersi. Druga […]

Czytaj dalej...