Przejdź do głównej treści

Anonimowa ankieta dla pacjentów Przychodni Salus

23 października 2017 w kategorii Aktualności, Zdrowie

Pół roku po podjęciu działalności leczniczej Kleszczowska Przychodnia Salus postanowiła z pomocą ankiety sprawdzić, jak jakość jej usług oceniają zadeklarowani w przychodni pacjenci. „W imieniu Zarządu Spółki oraz całego personelu Kleszczowskiej Przychodni Salus prezentujemy kwestionariusz ankiety, który jest narzędziem pozwalającym na poznanie Państwa opinii na temat jakości usług świadczonych przez Przychodnię. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy […]

Czytaj dalej...

Są jeszcze pieniądze na aktywizację zawodową

23 października 2017 w kategorii Aktualności, Przedsiębiorczość

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie są jeszcze pieniądze na aktywizację zawodową bezrobotnych. Można jeszcze składać wnioski na: zorganizowanie stażu, refundację części kosztów wynagrodzenia, nagród i składek w ramach prac interwencyjnych, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia, dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenie wskazane pod potrzeby […]

Czytaj dalej...

Dzień Otwarty w komendzie policji w Bełchatowie

20 października 2017 w kategorii Aktualności

5 listopada od godz. 9.00 można będzie uczestniczyć w Dniu Otwartym Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Do odwiedzenia placówki zachęcane są przede wszystkim osoby zainteresowane służbą w szeregach policji. Dowiedzą się nie tylko o zasadach i procedurach związanych z rekrutacją. Będą mogły spotkać się z psychologiem, a jeśli przywiozą z sobą obuwie sportowe – sprawdzić […]

Czytaj dalej...

GOK ogłosił mikołajkowy konkurs plastyczny

20 października 2017 w kategorii Aktualności, Kultura

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza dzieci zamieszkałe na terenie gminy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Fabryka św. Mikołaja”. Uczestnicy (dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych) powinni przygotować konkursowe prace przy użyciu dowolnej techniki płaskiej (farby, kredki świecowe, ołówkowe, pastele, ołówek, węgiel, tusz, wydzieranka itp.). Prace z użyciem elementów gotowych bądź wypukłych […]

Czytaj dalej...

Wnioski o studenckie stypendia motywacyjne – do 10 listopada

20 października 2017 w kategorii Aktualności, Edukacja, Urząd Gminy

Do 10 listopada są przyjmowane w Urzędzie Gminy wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego za rok akademicki 2016/2017. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki: nie ukończyli 26 roku życia, posiadają stałe miejsce zameldowania na terenie gminy Kleszczów od co najmniej 1 roku, nie uzyskują stałych dochodów na podstawie umowy o […]

Czytaj dalej...