Przejdź do głównej treści

Kleszczowska Strefa Przemysłowa nr IV w Bogumiłowie

Położenie

Nazwa lokalizacji: Kleszczowska Strefa Przemysłowa nr IV

Miejscowość: Bogumiłów

Powiat: bełchatowski

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 100ha

Możliwość powiększenie terenu: Istnieje możliwość powiększenia strefy od strony południowo zachodniej

Cena

Orientacyjna cena gruntu: 15 PLN/m2

Orientacyjna cena gruntu w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Bogumiłowie: 25 PLN/m2

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel: Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, Gmina Kleszczów

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: TAK

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej, baz i składów

Charakterystyka działki

Klasyfikacja gruntów: V, VI. Wyłączenie z rpodukcji rolnej i leśnej będzie odbywało się sukcesywnie przez inwestorów

Różnica poziomów terenu: 2m

Obecne użytkowanie: Nieużytki i łąki

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: NIE

Odpady znajdujące się na terenie: NIE

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: NIE

Przeszkody podziemne: NIE

Przeszkody występujące na powierzchni terenu:NIE

Istniejące ograniczenia ekologiczne: NIE

Budynki i zabudowania na terenie: Na terenie strefy znajdują się pozostałości po kilku domach mieszkalnych do ewentualnego wykorzystania przez inwestorów

Ograniczenia budowlane

Procent dopuszczalnej zabudowy: Maksymalna powierzchnia zabudowy 50%

Ograniczenia wysokości budynków: 20 m z wyjątkiem masztów, silosów, i innych obiektów wynikających z przepisów szczególnych lub technologii produkcji. Jednak nie więcej niż 25 m

Inne: Minimalna szerokość frontu działki 30mb. Minimalna wielkość nowotworzonej działki inwestycyjnej 5000m2

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu: Droga asfaltowa 7 m, układ drogowy w strefie przemysłowej ok 8,5 km

Odległość od autostrady lub drogi krajowej: 20 km od drogi krajowej nr 1

Kolej: 4km w linii prostej (bocznica kolejowa w Rogowcu)

Bocznica kolejowa: 4km w linii prostej (bocznica kolejowa w Rogowcu)

Najbliższe lotniska międzynarodowe Łódź 70km, Katowice 110km, Warszawa 170km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie: TAK

Odległość przyłącza od granicy terenu: 2m

Napięcie: 15kV lub 0,4kV

Dostępna moc: 20MW

Gaz na terenie: TAK

Odległość przyłącza od granicy terenu: 30m

Wartość kaloryczna: 36kw/Nm3

Średnica rury: 250mm

Dostępna objętość: 800Nm3/h

Woda na terenie: TAK – oferowana woda o parametrach wody przeznaczonej do spożycia, którą można wykorzystać do celów przemysłowych

Odległość przyłącza od granicy terenu: 0-30m

Średnica rury:160-315mm

Kanalizacja sanitarna na terenie: TAK

Odległość przyłącza od granicy terenu: 10-30m

Ograniczenie zrzutu ścieków: 100m3/24h

Kanalizacja deszczowa na terenie: TAK

Oczyszczalnia ścieków: Planowany termin rozruchu oczyszczalni – 2014 rok

Telefony: Planowany termin zakończenia budowy infrastruktury telekomunikacyjnej – 2014 rok

Osoba do kontaktu

Robert Olewiński – Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 31 23
faks: +48 44 731 31 30 izp@kleszczow.pl