Przejdź do głównej treści

Przełomowe daty

W 1960 roku odkryto, a w następnych latach udokumentowano na terenie gminy bogate złoża węgla brunatnego. Dopiero jednak w 1975 roku zapadła decyzja o ich przemysłowym wykorzystaniu. Powstanie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Elektrowni Bełchatów stanowiło przełom w rozwoju Kleszczowa i okolicznych miejscowości. Ubogie rolnicze tereny stały się miejscem największej w Polsce koncentracji przemysłu wydobywczego i energetycznego. Reforma samorządowa z 1990 roku miała dla Kleszczowa znaczenie porównywalne z lokalizacją na tym terenie kompleksu energetycznego. Za sprawą reformy „drożdżami” dalszego rozwoju stały się pieniądze z podatków i opłat lokalnych, wpłacane przez miejscowe firmy do budżetu gminy. Samorząd postawił w pierwszej kolejności na poprawę warunków życia mieszkańców. Na rozbudowę lokalnej infrastruktury przeznaczono odtąd do 70% wydatków z budżetu gminy. Planując rozwiązania w zakresie łączności, energetyki, systemów wodociągowych, kanalizacji i gazu uwzględniono możliwość takiej rozbudowy systemów, by sprostały one nie tylko obsłudze rosnącej liczby mieszkańców, ale także oczekiwaniom odbiorców przemysłowych. Wynikało to z założeń „Strategii rozwoju gminy”. Samorząd Kleszczowa postawił bowiem na stworzenie warunków przyciągających kolejne inwestycje przemysłowe. W efekcie – choć Kleszczów ciągle pozostaje gminą wiejską – rozwiniętej infrastruktury technicznej mógłby mu pozazdrościć niejeden ośrodek miejski. To gmina, która dobrze przygotowała się do wyzwań stawianych przez XXI wiek.