Przejdź do głównej treści

Położenie

Gmina Kleszczów położona jest w centralnej Polsce, na południu regionu łódzkiego. Od Łodzi dzieli ją odległość 75 km, od Krakowa i Warszawy – ok. 180 km. Dogodne połączenia komunikacyjne z Polską północną i południową zapewnia gminie przebiegająca w odległości 15 km droga krajowa nr 1.

Powierzchnia gminy Kleszczów wynosi 124,8 km kw. W dziesięciu sołectwach mieszka obecnie ponad 5300 osób. Trzecią część gminy zajmują tereny przemysłowe. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 54 km kw., natomiast powierzchnia lasów – 34 km kw.