Przejdź do głównej treści

Kartka z historii

Najstarsze, potwierdzone dzięki badaniom archeologicznym ślady osadnictwa w okolicach Kleszczowa pochodzą z okresu neolitu (2,5 – 3 tys. lat przed narodzeniem Chrystusa).

Pierwsze zapisane informacje o Kleszczowie zawiera księga Jana Łaskiego z XVI wieku „Liber Beneficiorum”. Został w niej wymieniony Kleszczów, a także trzy inne wsie z terenu gminy (Łuszczanowice, Żłobnica i Kuców), jako beneficja archidiecezji gnieźnieńskiej.

W XIX wieku dzisiejsze tereny gminy zamieszkiwali przedstawiciele czterech narodowości. Obok Polaków żyli tu Niemcy, Żydzi oraz Czesi – potomkowie Braci Czeskich, którzy przyjęli wyznanie ewangelickie. Parafia ewangelicko-reformowana istnieje w Kleszczowie do dziś. Została tu przeniesiona ze wsi Kuców. Kuców podzielił los kilku innych osad, które zniknęły z powierzchni ziemi. Ich teren zajęła odkrywka kopalni węgla brunatnego.

Odkrycie na terenie gminy w 1960 r. bogatych złóż węgla brunatnego miało największy wpływ na współczesne dzieje Kleszczowa. W 1975 r. na terenie gminy rozpoczęła się największa inwestycja w polskim górnictwie i energetyce – budowa odkrywkowej kopalni węgla oraz elektrowni konwencjonalnej.