Przejdź do głównej treści

Kapitał ludzki

Działające na terenie gminy Kleszczów firmy zatrudniają ponad 18 tys. pracowników, reprezentujących różne branże przemysłu. Tak duży potencjał wyszkolonej kadry ułatwia inwestorom pozyskiwanie pracowników do nowych firm. Przedsiębiorcy mogą liczyć w tym zakresie także na pomoc samorządu i działających na terenie gminy instytucji. Zgodnie ze „Strategią rozwoju gminy Kleszczów” jednym z najważniejszych celów samorządu są działania edukacyjne „podnoszące jakość kapitału ludzkiego”. Stąd bierze się bogata oferta szkoleń i kursów inicjowanych przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów oraz Agencję Rozwoju Regionalnego „Arreks” SA. Dobre przygotowanie zawodowe oferuje młodzieży działający od 2009 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. W jego ramach działa Liceum Ogólnokształcące (m.in. z klasami o profilu językowym) oraz Technikum Nowoczesnych Technologii, kształcące techników-mechatroników i techników-automatyków. Uczniowie wszystkich szkół samorządowych, funkcjonujących dziś na terenie gminy Kleszczów, mają do dyspozycji dobrze wyposażone sale dydaktyczne oraz możliwość rozwijania zainteresowań podczas różnych zajęć pozalekcyjnych. Ważnym wsparciem dla uczniów i studentów mieszkających na terenie gminy jest uruchomiony w 2003 roku gminny program pomocy stypendialnej.