Przejdź do głównej treści

Dotacje na usuwanie azbestu

[01.08.2019] w kategorii: Ekologia.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nadal prowadzi nabór wniosków mieszkańców naszego województwa o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Jak wiadomo takie wsparcie przeznaczane jest najczęściej na bezpieczne usuwanie eternitowych pokryć dachowych.

Wnioski o dotacje mogą składać w WFOŚiGW osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości (potwierdzenie własności – księga wieczysta) oraz dzierżawcy ogródków działkowych (domki, altany letniskowe), z których będą usunięte wyroby zawierające azbest. Wspomniane budynki muszą być położone na obszarze województwa łódzkiego, a ich właściciele nie mieli dotąd możliwości skorzystania z pomocy w ramach gminnych programów na tego typu działania.

W tym roku kwota dotacji wyniesie łącznie 600 tys. zł, a dotacja może sięgać do 90 proc. kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z obowiązującymi w roku bieżącym „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” można ubiegać się o dotację do 90% kosztu całkowitego zadania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wesprze finansowo osoby, które usuną ze swoich posesji elementy azbestowe. Na dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w latach 2019-2020 przeznaczono w 2019 roku 600 tys. zł. Osoba fizyczna, mieszkaniec Łódzkiego, może otrzymać do 90% kosztów całkowitych konkretnego zadania. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się w szczególności wydatki poniesione na: – demontaż z budynków wyrobów zawierających azbest, – przygotowanie do transportu, – załadunek oraz transport, – rozładunek, a także ich przekazanie do unieszkodliwienia i unieszkodliwienie metodami dopuszczalnymi do stosowania w Polsce. Koszt kwalifikowany kompleksowej usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest z budynków nie może przekroczyć 700 zł za tonę.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji prowadzony będzie do 30 września br. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na to zadanie przez łódzki WFOŚiGW.

Ten i inne projekty wsparcia działań proekologicznych podejmowanych przez osoby fizyczne znaleźć można na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.