Przejdź do głównej treści

Gminne Święto Edukacji

[16.10.2019] w kategorii: Edukacja.

Dzień Edukacji Narodowej to w szczególności czas podziękowań pracownikom oświaty za zaangażowanie, trud i profesjonalizm w pełnieniu trudnej misji związanej z wychowaniem dzieci i młodzieży. Z tej okazji w piątek 11 października na auli Solparku nauczyciele i pracownicy szkół prowadzonych przez gminę Kleszczów spotkali się na gminnym święcie edukacji. Jednym z głównych punktów uroczystości było m.in. wręczenie nagród przyznanych przez wójta gminy Kleszczów – Sławomira Chojnowskiego.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od powitania dyrektorów szkół wraz z pracownikami i emerytowanymi nauczycielami.  Rokrocznie święto to stanowi doskonałą okazję do przekazania podziękowań za codzienną pracę.  W sowie skierowanym do  zebranych na auli uczestników uroczystości Wójt Gminy Kleszczów dziękował za codzienny trud i poświęcenie włożone w edukację oraz wychowanie młodzieży szkolnej, za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, odkrywanie prawdy i kształtowania postaw.

Podczas uroczystości najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy wdzięczności za trudną, codzienną pracę, wytrwałość i  zaangażowanie w  wychowanie młodego pokolenia przekazała także Przewodnicząca Rady Gminy – Katarzyna Biegała. Miłym akcentem uroczystości była informacja o przyznaniu Agnieszce Nagodzie-Gębicz – dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

Za szczególne osiągnięcia w swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które  przekładają się m.in. na wysokie wyniki w nauce i sukcesy uczniów oraz za działalność dla rozwoju gminnej oświaty nagrodę wójta gminy Kleszczów odebrało 32 nauczycieli.

Spotkanie uświetnił program artystyczny w wykonaniu kabaretu K2.