Przejdź do głównej treści

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

26 stycznia 2018 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Do 2 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie są przyjmowane zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do pracy w składzie komisji konkursowej, która opiniować będzie oferty na konkursy ogłoszone przez Wójta Gminy Kleszczów. Zaproszenie do udziału w […]

Czytaj dalej...

Zarządzenie Wójta Gminy Kleszczów – Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

23 stycznia 2018 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych

Czytaj dalej...

Nowe wydanie „Informatora Kleszczowskiego”

22 stycznia 2018 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

W zakładce „Informator Kleszczowski” zostało zamieszczone najnowsze wydanie bezpłatnego biuletynu samorządowego „Informator Kleszczowski”. Do otwarcia pliku PDF jest potrzebny program obsługujący takie pliki (np. Adobe Reader lub Foxit Reader).

Czytaj dalej...

Konkurs ofert na najem lokalu

19 stycznia 2018 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu handlowo-usługowego w budynku komunalnym w Kleszczowie ul. Główna 112, parter pow. 57,50m2 Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu usługowego w budynku Domu Kultury w Antoniówce

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

18 stycznia 2018 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Wójt Gminy Kleszczów ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywizacji i integracji społecznej osób w wieku emerytalnym w 2018 roku poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, włączenie do kształcenia ustawicznego, działalności kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu […]

Czytaj dalej...