Przejdź do głównej treści

Rejestr wyborców

7 września 2018 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Mając na uwadze to, że rejestr wyborców określający osoby uprawnione do udziału w wyborach ma fundamentalne znaczenie w przedmiocie przeprowadzenia wyborów, zasadnym i koniecznym jest dokonywanie szczegółowej i dokładnej analizy wniosków o wpis do rejestru wyborców, składanych przez wyborców, którzy nie mają zameldowania na pobyt stały w gminie Kleszczów. Tylko indywidualna i wnikliwa ocena składanych […]

Czytaj dalej...

Nowe wydanie „Informatora Kleszczowskiego”

7 września 2018 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

W zakładce „Informator Kleszczowski” zostało zamieszczone najnowsze wydanie bezpłatnego biuletynu samorządowego. Do otwarcia pliku PDF jest potrzebny program obsługujący takie pliki (np. Adobe Reader lub Foxit Reader).

Czytaj dalej...

Harmonogram zebrań sołeckich w gminie Kleszczów

4 września 2018 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

W każdym z dziesięciu sołectw naszej gminy odbędą się we wrześniu zebrania sołeckie. Będą poświęcone nie tylko omówieniu stanu zaawansowania inwestycji prowadzonych w danej miejscowości. W porządku zebrań znalazły się ponadto takie punkty jak: dyskusja, podczas której uczestnicy będą mogli zgłaszać wnioski do budżetu gminy, przygotowywanego na 2019 rok; przyjęcie wniosków; sprawy różne. Oto szczegółowy […]

Czytaj dalej...

Gmina zaprasza opiekunki dzienne do składania ofert

31 sierpnia 2018 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Wójt Gminy Kleszczów głosił konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów, sprawujących na terenie Gminy Kleszczów opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Wyłonione w konkursie opiekunki będą mogły sprawować opiekę nad dziećmi od 1 października do 31 grudnia br. W ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opisane szczegółowo wymagania dotyczące kandydatów […]

Czytaj dalej...