Przejdź do głównej treści

Od 18 grudnia można zapisywać dzieci do opiekunów dziennych

12 grudnia 2018 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Informujemy rodziców, mieszkających na terenie gminy Kleszczów, którzy chcieliby powierzyć dzieci w wieku do lat 3 opiekunom dziennym, wybranym w gminnym konkursie, że nabór dzieci rozpocznie się od wtorku 18 grudnia. Pierwszeństwo w zapewnieniu opieki nad dziećmi przysługuje: obojgu rodzicom / opiekunom prawnym pracującym, jeśli nie mają możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem, a we wspólnym […]

Czytaj dalej...

Projektują drogę „przez wkop”

8 grudnia 2018 w kategorii Aktualności, Inwestycje, Urząd Gminy

W wyniku rozstrzygnięcia gminnego przetargu został wybrany wykonawca prac projektowych związanych z budową długiej na ponad 5 kilometrów drogi Kleszczów – Rogowiec, nazywanej drogą „przez wkop”. Opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wójt gminy powierzył katowickiej spółce Mosty Katowice. Pierwszy etap projektowania zakończy się przedstawieniem w Urzędzie Gminy Kleszczów […]

Czytaj dalej...

Zarządzenie Wójta Gminy Kleszczów w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dotyczącym wyboru dziennych opiekunów

6 grudnia 2018 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Zarządzenie Wójta Gminy Kleszczów w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dotyczącym wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kleszczów

Czytaj dalej...

Do 20 grudnia trzeba zapłacić IV ratę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6 grudnia 2018 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje wszystkich właścicieli nieruchomości oraz zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż uległ zmianie termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie należy ją uregulować do dnia 20 grudnia. Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiścić: w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, u inkasenta, przelewem […]

Czytaj dalej...