Przejdź do głównej treści

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

[13.06.2018] w kategorii: Aktualności, Urząd Gminy.

Do 18 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie są przyjmowane zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do pracy w składzie komisji konkursowej, która opiniować będzie oferty na konkursy ogłoszone przez Wójta Gminy Kleszczów.