Przejdź do głównej treści

Wsparcie powiatu dla ekologicznych inicjatyw

[13.08.2019] w kategorii: Aktualności, Ekologia.

Do końca sierpnia można w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie składać wnioski o współpracę przy realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, które zostaną zrealizowane w roku 2020. Samorząd powiatu bełchatowskiego od lat wspiera inicjatywy, których celem jest poszerzenie wiedzy mieszkańców powiatu o środowisku, poprawa jego stanu i promocja ekologicznych zachowań.
Wśród działań edukacyjnych wspieranych przez powiatowy samorząd znaleźć można konkursy, warsztaty, wyjazdy do wartościowych przyrodniczo czy naukowo miejsc oraz różne akcje. Do najpopularniejszych inicjatyw, organizowanych przy współpracy powiatu, należą konkursy i wyjazdy edukacyjne. W tych ostatnich uczestniczyły niedawno organizacje seniorów, jak np. Klub Seniora „Nie ma mocnych”, który poznawał florę i faunę ziemi kieleckiej; Klub Seniora „Bajka” podziwiał atrakcje przyrodnicze okolic Wrocławia, a zespół „Promienie Bełchatowa” reprezentował powiat na festiwalu w Nowej Rudzie na terenie Nadleśnictwa Jugów. Z pomocy powiatu skorzystało także Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, które poznawało m.in. rolnicze krajobrazy i specyfikę produkcji roślinnej w okolicach Walewic, Łęczycy i Oporowa. Z kolei stowarzyszenie „Amazonki” uczestniczyło w wyjeździe edukacyjnym do Ogrodzieńca i Siewierza.
Wnioski o współpracę przy realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców, a także inwestycji służących poprawie stanu środowiska, należy złożyć w starostwie do końca sierpnia. Zgodnie z regulaminem finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska istotnymi kryteriami oceny przedsięwzięć, starających się o dofinansowanie czy wsparcie, są efekt ekologiczny oraz jego zasięg. Inicjatywy z najwyższymi ocenami zostaną uwzględnione w projekcie budżetu powiatu na nowy rok.
Szczegółowych informacji udziela zainteresowanym Wydział Ochrony Środowiska w bełchatowskim starostwie (ul. Pabianicka 26, budynek B, tel. 44/ 635 86 08; 44/ 635 86 92).
Regulamin finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej www.powiat-belchatowski.pl.