Przejdź do głównej treści

Wójt Gminy zaprasza Mieszkańców na zebrania konsultacyjne w sprawie zmiany granic Gminy Kleszczów

[07.01.2019] w kategorii: Aktualności, Urząd Gminy.

Wójt Gminy zaprasza Mieszkańców na zebrania konsultacyjne w sprawie zmiany granic Gminy Kleszczów

Wójt Gminy Kleszczów na podstawie art. 4b ust. 1 pkt. 2, art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.), §6 Uchwały Nr XLV/457/05 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kleszczów oraz Uchwały Nr IV/25/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kleszczów, zwołuje zebrania w poszczególnych sołectwach Gminy Kleszczów w celu zebrania opinii mieszkańców w przedmiocie wyłączenia obszaru obrębu geodezyjnego Wola Grzymalina z Gminy Kleszczów i włączenia go do Gminy Bełchatów.

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie liczby uprawnionych mieszkańców sołectwa, na podstawie listy obecności.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przedstawienie wniosku Gminy Bełchatów o wyrażenie opinii w sprawie wyłączenia obszaru obrębu geodezyjnego Wola Grzymalina z Gminy Kleszczów i włączenia go do Gminy Bełchatów.
  5. Wyrażenie opinii przez mieszkańców sołectwa.
  6. Zakończenie zebrania.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/457/05 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kleszczów jeżeli w pierwszym wskazanym terminie zebrania nie podpisze list obecności co najmniej 30 % uprawnionych mieszkańców sołectwa, konsultacje przeprowadzi się w tym samym dniu w drugim wskazanym terminie.

Apelujemy do Mieszkańców Gminy Kleszczów o wcześniejsze przybycie na zebrania konsultacyjne, bowiem wpisywanie uczestników na listę obecności zajmie nieco czasu.

LP. SOŁECTWO DATA GODZ. LOKAL
1 KLESZCZÓW 11 stycznia (piątek) I termin – 17.00
II termin – 17.30
Hala sportowa SOLPARK Kleszczów
2 ŁĘKIŃSKO 14 stycznia (poniedziałek) I termin – 17.00
II termin – 17.30
Sala OSP w Łękińsku
3 ŻŁOBNICA 15 stycznia (wtorek) I termin – 17.00
II termin – 17.30
Sala w Żłobnicy (Żłobnica nr 41)
4 ŁUSZCZANOWICE 16 stycznia (środa) I termin – 17.00
II termin – 17.30
Sala OSP w Łuszczanowicach
5 ANTONIÓWKA 17 stycznia (czwartek) I termin – 17.00
II termin – 17.30
Sala OSP w Antoniówce
6 DĘBINA 21 stycznia (poniedziałek) I termin – 16.30
II termin – 17.00
Wiejski Ośrodek Kultury w Dębinie
7 KAMIEŃ 21 stycznia (poniedziałek) I termin – 18.00
II termin – 18.30
Sala OSP w Kamieniu
8 ROGOWIEC 22 stycznia (wtorek) I termin – 17.00
II termin – 17.30
Wiejski Ośrodek Kultury w Rogowcu
9 WOLICA 23 stycznia (środa) I termin – 17.00
II termin – 17.30
Sala OSP w Wolicy
10 CZYŻÓW 24 stycznia (czwartek) I termin -17.00
II termin -17.30
Wiejski Ośrodek Kultury w Czyżowie