Przejdź do głównej treści

Wojewódzka biblioteka zbiera wspomnienia o Łodzi

[11.07.2019] w kategorii: Aktualności, Kultura.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprosiła pełnoletnich mieszkańców miasta i województwa do przesyłania wspomnień o Łodzi.

„Pamięć jest zawodna. Z upływem lat, fakty blakną lub ulegają wypaczeniu. Dlatego też relacje naocznych świadków życia miasta i jego społeczności, czy też opowieści o prywatnych przeżyciach łodzian, stanowią bardzo ważne źródło informacji, a ich wartość dokumentalna z biegiem czasu będzie wzrastać”.

Biblioteka zaprasza do przesyłania wspomnień także te osoby, które nie są teraz mieszkańcami Łodzi, ale wcześniej ich losy na jakimś etapie życia splotły się z tym miastem. Zarchiwizowane wspomnienia mają być żywą Kroniką Miasta, stworzoną na bazie bezpośrednich relacji i wspomnień.

Akcja „Łodzianie o sobie i mieście – żywa kronika Łodzi w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej” będzie przebiegać w dwóch etapach:

  • Etap 1: W dniach 01.07-31.12.2019 – nadsyłanie wspomnień do Biblioteki.
  • Etap 2: Opracowanie w Bibliotece nadesłanych relacji i ich udostępnienie w formie publikacji elektronicznej na stronie internetowej Biblioteki w pierwszym kwartale 2020.

Informacji dotyczących akcji udzielają pracownicy Działu Informacji Naukowej w WBP w Łodzi. Kontakt: email: informacja@wbp.lodz.pl, tel. 42 663 03 33.