Przejdź do głównej treści

Wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie

[02.07.2018] w kategorii: Aktualności, Rolnictwo.

W związku z długotrwałą suszą występującą na terenie województwa łódzkiego informujemy rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych za pośrednictwem Urzędu Gminy w Kleszczowie w terminie do 13 lipca br.

Zgodnie z monitoringiem suszy opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na terenie Gminy Kleszczów zagrożenie suszą rolniczą jest notowane wśród upraw: zboża ozime i zboża jare, krzewy owocowe i strączkowe w ograniczonym zakresie wszystko na glebach I kategorii (gleby bardzo lekkie), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty.

Powyższe oznacza, że szacowanie szkód można dokonać tylko w przypadku wyżej wskazanych roślin, które znajdują się jeszcze na polu i tylko na glebach I kategorii, co odpowiada głównie VI i V klasie bonitacyjnej gleb.

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać u sołtysów lub w Urzędzie Gminy Kleszczów (pokój nr 26), a także ze strony Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W celu udokumentowania podanej powierzchni upraw rolnych należy załączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności na rok 2018, złożonego w ARiMR.

Wymagane dokumenty do wniosku rolnika:

  • wniosek o szacowanie szkód przez komisję,
  • oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,
  • oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach,
  • kserokopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2018 rok.