Przejdź do głównej treści

Ważne zalecenia dla producentów i dystrybutorów ziemniaków

[21.12.2018] w kategorii: Aktualności, Rolnictwo.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi w wydanym niedawno komunikacie przypomniał o obowiązkach producentów, dystrybutorów i firm transportowych, którzy w ramach swojej działalności przewożą ziemniaki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także do innych państw Unii Europejskiej.

Oto pełna treść komunikatu:

KOMUNIKAT
dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przypomina o konieczności dołączania do przemieszczanych bulw ziemniaków oznakowania oraz odpowiednich dokumentów.

Bulwy ziemniaków przemieszczane na terytorium RP i do innych państw UE muszą być:

  • Oznakowane numerem wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Sadzeniaki ziemniaka muszą być zaopatrzone w paszport roślin. Oznakowanie umieszcza się w sposób trwały i widoczny na opakowaniach ziemniaków. Jeżeli ziemniaki przemieszczane są luzem, oznakowanie umieszcza się na środkach transportu lub na towarzyszącym im dokumencie handlowym, jeżeli informacje w nim zawarte umożliwią identyfikację środka transportu.
  • Ziemniaki przemieszczane do innych państw UE muszą być oznakowane oraz zaopatrzone w zaświadczenie stwierdzające, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przemieszczanych bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania bakterii Claribacter michiganensis ssp. sepeclonicus (bakterioza pierścieniowa ziemniaków).

Jednocześnie informuję, że od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2138 ze zm.). Zmienione przepisy zaostrzą m.in. nakładanie kar za naruszenie przepisów dotyczących obrotu ziemniakami. Podmioty, które wyprowadzają z Rzeczypospolitej Polskiej do innych państw UE lub przemieszczają na terytorium RP z przeznaczeniem do wyprowadzenia do innych państw członkowskich rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (w tym ziemniaki) niezaopatrzone w zaświadczenie i oznakowania przewidziane w przepisach prawa będą podlegać karze pieniężnej w wysokości od 2000 do12.500 zł.

Bliższych informacji udziela WIORiN w Łodzi, ul, Siewna 13a. tel. 42 633-99-72, 611-66-60, Delegatura Piotrków Tryb., ul. Dworska 13, tel. 44 646-68-62, Delegatura Sieradz, ul. POW 29, tel. 43 827-11-27, Delegatura Skierniewice, ul. M. Rataja 9, tel. 46 833-64-16 lub najbliższa jednostka WIORiN. Wykaz wszystkich jednostek na stronie www.piorin.gov.pl.

Andrzej Kwiatkowski
Łódzki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa