Przejdź do głównej treści

Wakacyjne dyżury przedszkoli w Gminie Kleszczów

[11.06.2019] w kategorii: Aktualności.

W zarządzeniu wydanym 6 czerwca przez Wójta Gminy Kleszczów zostały podane terminy wakacyjnych dyżurów poszczególnych placówek przedszkolnych oraz zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Kleszczów.

Na wniosek dyrektorów oraz rad rodziców ustalono, że dyżur wakacyjny będą pełnić kolejno:

  • od 1 do 12 lipca – Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie, ul. Jagodowa 4,
  • od 15 do 26 lipca – Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach, Łuszczanowice 104 B,
  • od 29 lipca do 9 sierpnia – Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku, ul. Szkolna 18.

Zajęcia w ramach wakacyjnych dyżurów będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przedszkoli. Na dyżur wakacyjny przyjmowane są dzieci, których oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, w okresie wakacji będą pracować zawodowo.

Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny prowadzone będą do 19 czerwca w wybranym przez rodzica przedszkolu. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników dyżuru wakacyjnego jest złożenie w wybranym przedszkolu „Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” (karta zgłoszenia dostępna w siedzibie wybranego przedszkola). Rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora każdego przedszkola. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na dyżur wakacyjny dostępne będą w przedszkolach w dniu 24 czerwca od godz.14.00, natomiast w dniu 26 czerwca od godz.14.00 będą dostępne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na dyżur wakacyjny.

Wszystkie „Karty zgłoszenia” wpływające do przedszkoli będą rejestrowane wg kolejności daty wpływu. W przypadku większej liczby dzieci chętnych na dyżur niż liczba miejsc dostępnych w przedszkolu, o przyjęciu dziecka decydować będzie data złożenia „Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” potwierdzona podpisem rodzica.