Przejdź do głównej treści

Wakacyjna praca w Niemczech

[07.01.2019] w kategorii: Aktualności, Praca.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje o realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze naborze do pracy wakacyjnej w Niemczech w roku 2019. O pracę wakacyjną ubiegać się mogą pełnoletni uczniowie, studenci oraz poszukujący pracy. Osoby zainteresowane powinny posiadać znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 (niższy średniozaawansowany). Oferowana praca wakacyjna to praca pomocnicza w hotelarstwie, gastronomii lub przy sprzątaniu. Przy naborze są wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy + CV,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami pracy,
  • oświadczenie o podaniu danych,
  • podpisana klauzula informacyjne.

Komplet dokumentów należy przesłać najpóźniej do dnia 28.02.2019 r. pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Urząd Pracy / EURES, ul. Wyspiańskiego 15, pok. 14, 65-036 Zielona Góra, albo e-mailem na adres: a.uberman@wup.zgora.pl lub a.bajon@wup.zgora.pl.

Więcej informacji oraz formularze dokumentów – http://wuplodz.praca.gov.pl/.