Przejdź do głównej treści

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

[11.07.2018] w kategorii: Aktualności, Urząd Gminy.

Informujemy, że w dniu 04 lipca 2018 r. do Urzędu Gminy w Kleszczowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Świat ON” złożona przez Fundację „Przekraczać Granice” z siedzibą przy ul. Słonecznej 18 w Kleszczowie.

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym, zamieszcza się ofertę Fundacji „Przekraczać Granice” na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kleszczów;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie;
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego