Przejdź do głównej treści

Szkoły podstawowe zapisują pierwszoklasistów

[15.03.2019] w kategorii: Aktualności, Edukacja.

Od 1 marca trwa rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Szkoły będą przyjmować zgłoszenia do 29 marca włącznie. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły są przyjmowane z urzędu, na podstawie pisemnie wypełnionej karty zgłoszenia przez rodzica, bądź prawnego opiekuna.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka.

Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej szkoły, albo bezpośrednio w sekretariacie. Zapisy kandydatów do klasy I odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły w godz. 7.30-15.30.

Złożone przez rodziców wnioski będą weryfikowane przez komisję rekrutacyjną w dniach 1-8 kwietnia. 9 kwietnia o godz. 15.00 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości.

Od 10 do 16 kwietnia rodzic kandydata powinien potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej szkoły, składając pisemne oświadczenie. 17 kwietnia o godz. 15.00 do publicznej wiadomości zostanie podana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Informacje o trybie rozpatrywania odwołań, a także o procedurze postępowania uzupełniającego znaleźć można na szkolnych stronach internetowych.

W przypadku kandydatów do pierwszych klas, którzy mieszkają poza obwodem szkoły, pod uwagę będą brane dodatkowe kryteria. Punkty zostaną przyznane, jeśli np. kandydat chodził do przedszkola na terenie gminy Kleszczów, albo do szkół na terenie gminy uczęszcza jego rodzeństwo. Znaczenie może mieć także to, czy jeden z rodziców pracuje w zakładzie działającym na terenie gminy Kleszczów.