Przejdź do głównej treści

Studenci otrzymają gminne stypendia: motywacyjne i socjalne

[05.12.2018] w kategorii: Aktualności, Edukacja, Urząd Gminy.

Do studenckich kieszeni trafi w przedświątecznym czasie ponad 300 tys. zł. Wszystko to za sprawą pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie gminnego stypendium. Studentom zostały przyznane: 124 stypendia motywacyjne za wyniki w nauce (jeden z warunków to uzyskanie średniej ocen powyżej 3,5) oraz 4 stypendia za szczególne osiągnięcia, które przyczyniły się do promocji Gminy Kleszczów. Jeden wniosek rozpatrzono negatywnie, ponieważ wnioskodawca nie spełnił wszystkich wymaganych kryteriów. Łączna kwota wypłaconych stypendiów motywacyjnych to 292.325 zł.

W listopadzie do Urzędu Gminy trafiło również 9 wniosków o przyznanie uprawnionym studentom stypendium socjalnego na I semestr roku akademickiego 2018/2019. Wszyscy wnioskodawcy otrzymają socjalne wsparcie. Jego łączna kwota to 10 tys. zł.

Do większości beneficjentów pieniądze ze stypendiów trafią w formie bankowych przelewów. Osoby, które zdecydują się odebrać stypendia w kasie Urzędu Gminy mogą to zrobić począwszy od godz. 12 w czwartek 6 grudnia.