Przejdź do głównej treści

Stanowisko Wójta Gminy Kleszczów, odnoszące się do inicjatywy Gminy Bełchatów, zmierzającej do naruszenia integralności terytorialnej Gminy Kleszczów

[30.08.2018] w kategorii: Aktualności.

W porządku obrad sesji Rady Gminy Bełchatów w dniu 30 sierpnia br. został umieszczony punkt pn. „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Bełchatów oraz przeprowadzenia konsultacji”. 29 sierpnia wójt gminy Kleszczów Sławomir Chojnowski przekazał przewodniczącemu Rady Gminy Bełchatów stanowisko, odnoszące się do planowanego powiększenia terenu gminy Bełchatów poprzez odebranie gminie Kleszczów jej najbardziej uprzemysłowionej części.

„Uważam, że jest zasadne, aby debatujące nad takim zamiarem samorządowe władze Gminy Bełchatów mogły się zapoznać z naszym stanowiskiem” – stwierdził wójt Sławomir Chojnowski.

Treść stanowiska