Przejdź do głównej treści

17 października – spotkanie dotyczące programu „Czyste powietrze”

[16.10.2018] w kategorii: Aktualności, Ekologia.

W środę 17 października odbędzie się spotkanie dla mieszkańców Gminy Kleszczów na temat rządowego programu „Czyste Powietrze”. Ten ogólnopolski program ma wspierać dotychczasowe działania podejmowane przez samorządy na rzecz poprawy jakości powietrza.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 w SOLPARKU Kleszczów.

Przypominamy, że program „Czyste Powietrze” przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Dofinansowanie będzie można otrzymać w formie dotacji, albo pożyczki.