Przejdź do głównej treści

Rozbudowa dróg w Łuszczanowicach

[19.04.2017] w kategorii: Aktualności, Inwestycje.

18 kwietnia wójt gminy Sławomir Chojnowski podpisał umowy z przedstawicielami firm, które realizować będą rozbudowę dróg w Łuszczanowicach i Łuszczanowicach Kolonii. To kolejna z dużych inwestycji modernizacyjnych w gminie Kleszczów, obejmująca nie tylko ponad 2,7 kilometra dróg, ale przede wszystkim przebudowę podziemnego uzbrojenia technicznego. Powstaną nowe odcinki sieci wodociągowych i 23 przyłącza wodociągowe, przebudowana będzie sieć kanalizacji deszczowej. Przy okazji rozbudowy kanalizacji sanitarnej powstanie 20 nowych przyłączy.

Ważną częścią prac przy wspomnianej inwestycji będzie przebudowa sieci energetycznych i wykonanie nowego oświetlenia ulicznego. W ramach przyłączania mieszkańców Łuszczanowic i Łuszczanowic Kolonii do gminnej sieci energetycznej konieczne będzie m.in. ustawienie trzech kontenerowych stacji transformatorowych i ułożenie podziemnych kabli niskiego i średniego napięcia. Jedną z najważniejszych zmian dla użytkowników przebudowywanych dróg będzie zastąpienie istniejącego skrzyżowania w Łuszczanowicach, wyposażonego w sygnalizację świetlną, skrzyżowaniem w formie ronda.

Inwestycja drogowa podzielona została na dwie części. Rozbudowę 300-metrowego odcinka gminnej drogi w Łuszczanowicach, prostopadłego do głównej drogi przez wieś, przeprowadzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych PEUK S.A. z Piotrkowa Trybunalskiego. Koszt realizacji robót wyceniło na 2,06 mln zł brutto. O tę część gminnego zamówienia ubiegało się pięć firm.

Cztery firmy z branży drogowej złożyły natomiast oferty na rozbudowę głównej drogi, biegnącej przez Łuszczanowice i Łuszczanowice Kolonię. Ta inwestycja ma objąć odcinek o długości ponad 2400 metrów – od skrzyżowania z ulicą Sportową do rozjazdu w pobliżu gminnej oczyszczalni ścieków i fragment drogi prowadzącej w kierunku Żłobnicy.

Wybrana została oferta złożona przez spółkę Strabag, która ma siedzibę w Pruszkowie. Łączne wynagrodzenie za zrealizowanie zapisanych w umowie robót wynieść ma niespełna 18,02 mln zł. Ta droższa i bardziej skomplikowana organizacyjnie część inwestycji przeprowadzona będzie w ciągu 16 miesięcy. Druga, odnosząca się do 300-metrowego odcinka drogi gminnej ma potrwać 4 miesiące.