Przejdź do głównej treści

Rolnicy będą mogli uzyskać dopłaty z ARiMR

[11.01.2018] w kategorii: Aktualności, Rolnictwo.

W terminie od 15 stycznia do 25 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Uprawnieni do uzyskania pomocy są producenci rolni, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Gatunki roślin uprawnych, do których przysługuje dopłata są określone w stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, są określane co roku do 30 września, w rozporządzeniu wydanym przez Radę Ministrów.