Przejdź do głównej treści

Rolnictwo regionu łódzkiego w statystykach

[09.08.2018] w kategorii: Aktualności, Rolnictwo.

Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi regularnie opracowuje zestawienia dotyczące różnych dziedzin. Niedawno na stronie internetowej www.lodz.stat.gov.pl została zamieszczona publikacja „Rolnictwo w województwie łódzkim w 2017 r.”. Źródłem danych statystycznych, zawartych w opracowaniu, są uogólnione wyniki badań reprezentacyjnych w gospodarstwach indywidualnych, szacunki i oceny rzeczoznawców, a także sprawozdawczość statystyczna z zakresu produkcji i skupu produktów rolnych. Dla pokazania dynamiki zmian cen produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targowiskach, wykorzystano dane z miesięcznego notowania cen, prowadzonego przez ankieterów statystycznych.

Dla zilustrowania przemian w produkcji rolniczej w regionie łódzkim informacje za rok 2017 zostały pokazane na tle roku poprzedniego oraz średnich z lat 2011-2015.

Publikacja jest dostępna pod adresem http://lodz.stat.gov.pl.