Przejdź do głównej treści

PUP przyjmuje wnioski na zorganizowanie stażu dla osób do 30. roku życia

[09.10.2018] w kategorii: Aktualności, Praca.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłosił II nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)” PO WER 2014-2020. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków przyznanego na tę formę wsparcia.

Projekt PO WER skierowany jest do osób młodych do 30. roku życia, pozostających bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, w tym w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tj. osób z kategorii NEET.

W przypadku osób do 25. roku życia okres zarejestrowania przed przystąpieniem do projektu nie może być dłuższy niż 4 miesiące.

Szczegółowe informacje udzielane są w:

  • Dziale Instrumentów Rynku Pracy: staże – pokój nr 25 (parter urzędu), tel. 44 631-40-57,
  • Dziale Instrumentów Rynku Pracy: koordynator projektu – pokój nr 14 (parter urzędu), tel. 44 631-40-74,
  • Dziale Obsługi Klienta: sala nr 1.2 (I piętro urzędu).