Przejdź do głównej treści

Przypominamy zasady zapobiegania Afrykańskiemu Pomorowi Świń

[13.12.2018] w kategorii: Aktualności, Rolnictwo.

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, przygotował krótką informację, która przypomina hodowcom, jakie podstawowe zasady bioasekuracji obowiązują w celu zapobiegania rozszerzaniu Afrykańskiego Pomoru Świń.

Głównym zadaniem zredukowania poszczególnych patogenów dla trzody chlewnej jest wdrożenie wszystkich podstawowych zasad w celu zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt przed przypadkowym rozprowadzeniem czynników chorobotwórczych w sposób mechaniczny. Podstawowe zasady bioasekuracji przy Afrykańskim Pomorze Świn:

 1. Zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa.
 2. Zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem.
 3. Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.
 4. Przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku).
 5. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
 6. Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych.
 7. Utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym.
 8. Zapewnienie, aby: a) osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach, b) do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne, c) osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.
 9. Nie kupowanie świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego.
 10. Zakaz skarmiania zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego.
 11. Zrezygnowanie z uczestnictwa w polowaniach na dziki przez właścicieli i pracowników chlewni. 12. Zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich.

Całą potrzebną wiedzę na temat ASF, w tym obowiązujące przepisy znajdą Państwo w linkach: www.wetgiw.gov.pl oraz www.piwet.pulawy.pl.